• Flera kommuner har försökt att styra över vilken information som anställda delar till medier.

Coronaviruset

Kommuner vill styra spridning av coronainformation

12 maj 2020

Coronapandemin har fått flera kommuner att försöka styra över vilken information som anställda delar med sig av till medier, något som kan bryta mot meddelarfriheten. I Örebro misstänker medarbetare att spridningen av corona kan ha ökat på grund av kommunens uppmaningar att inte prata med medier.

Hur smittspridningen ser ut i landet är en högaktuell fråga och många medier jagar just nu efter källor som kan ge en bild av läget. Samtidigt rapporterar medier om svårigheter att få information från kommuner, som i flera fall uppmanat sina anställda att inte tala med journalister. Detta kan bryta mot meddelarfriheten, som skyddas av flera grundlagar.

Detta är meddelarfrihet

  • Meddelarfrihet innebär att vem som helst får lämna vilka uppgifter som helst till en journalist eller en redaktion, i syfte att de ska publiceras. De som tagit emot ditt tips har tystnadsplikt enligt lag och får inte avslöja vem som lämnat tipset.
  • Meddelarfriheten skyddas av två av Sveriges grundlagar: Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
  • Som offentliganställd får du berätta för en journalist vad som står i ett sekretessbelagt dokument, men inte lämna över själva dokumentet.
  • Det finns dock undantag för meddelarfriheten. Den gäller inte vid vissa brott, som brott mot rikets säkerhet och gäller bara om man lämnar muntliga uppgifter.
  • Offentligt anställda har även meddelarskydd, vilket innebär att arbetsgivare inte får efterforska eller straffa den som har spridit uppgifter.

Enligt lokala medier har kommunledningar i Sörmland, Norrbotten, Västmanland och Örebro uppmanat sina medarbetare att inte svara på frågor från medier och i vissa fall har de också avslagit journalisters begäran om att få ut offentliga uppgifter.

"Svårt att förstå vad formuleringen betydde"

Nerikes Allehanda rapporterade i slutet av april att Örebro kommun, som är Sveriges sjätte största med 13 000 anställda, på sitt intranät skrivit:

”Offentlighets- och sekretesslagen innebär även att meddelandefriheten inte gäller i arbetet med det nya coronaviruset. Det betyder att du inte får lämna uppgifter till media, journalister och författare om arbetet.”

– När man skriver så kan man som anställd bli fundersam om vad som det egentligen innefattar. Det står både om sekretesslagen och meddelarfrihet och vi är oroliga för att medarbetare har svårt för att förstå vad formuleringen betydde för det dagliga arbetet, säger Emma Bernhult, ordförande för Vision i Örebro kommun.

Misstänker smittspridning efter informationen

Hon berättar att fackliga representanter för Vårdförbundet och Kommunal misstänker att anställda i en förvaltning inte har informerat en annan del av förvaltningen om att brukare kan ha varit smittade med corona.

– Vi misstänker att det kan bero på att anställda sinsemellan inte pratat med varandra eftersom de har misstolkat informationen och trott att de inte får göra det. Det är jätteallvarligt. Vi ska ju hindra smittspridning och den här informationen som kommunen har gått ut med kan ha bidragit till att smittspridningen ökar, säger Emma Bernhult.

Meddelarfriheten i Sverige är stark och innebär att alla har rätt att kontakta medier för att lämna information utan att straffas.

"Handlar om demokrati"

Emma Bernhult tycker att informationen, som numera har plockats bort från intranätet, är ”jätteolycklig”.

– Jag tänker att det är så viktigt att alla har sina åsikter och som medborgare eller medarbetare måste man få uttrycka dem. Det handlar om demokrati och nu är det som att alla tystas.

Eftersom kommunen först gick ut med informationen via intranätet tycker hon att det är även där det ska stå att de ursprungliga uppgifterna inte stämde.

– Nu har diskussionerna hos oss istället blivit att man har tystat medarbetarna som inte vågar prata sinsemellan. Till en början informerade inte kommunen att texten inte var korrekt, utan den togs bara bort.

Kommunen: "Informationen otydlig"

I ett bemötande till Nerikes Allehanda beklagar Örebro kommun att artikeln publicerades på intranätet. ”Meddelarfriheten är en grundlagsskyddad rättighet som ingen kommunstyrelseordförande, kommundirektör eller krisledningsnämnd kan upphäva eller begränsa. Meddelarfriheten kan bara begränsas genom bestämmelser i lagen”, skriver kommunen.

Pernilla Wikström-Pehrson, chefsjurist på Örebro kommun, tycker det är olyckligt att den ursprungliga informationen kan ha fått konsekvensen att coronasmittan spridits.

– Den första texten som lades ut på intranätet var otydlig och kunde kanske uppfattas som att man inte fick tala med medier om allt som rör corona. Det här handlar om helt andra typer av specifika uppgifter som inte skyddas av meddelarfriheten, säger hon.

"Handlar om specifika uppgifter"

I Nerikes Allehanda säger kommunen att det informationen syftade på var exempelvis vissa uppgifter som rör tillgång eller leverans av läkemedel och vårdmateriel, som i felaktiga händer kan riskera människors liv och hälsa.

– Det är aldrig så att en extraordinär händelse i sig inskränker meddelarfriheten. Det handlar alltid om specifika uppgifter, säger Pernilla Wikström-Pehrson.

Hon säger att rätt information om vad som gäller kring meddelarskydd och sekretess nu finns publicerat på Örebro kommuns intranät.


Relaterade artiklar