• Ett välkommet och tydligt besked. Så kommenterar Visions förbundsordförande Veronica Magnusson regeringens rekommendation att kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stängas.

Coronaviruset

”Välkommet med tydligt besked”

21 december 2020

All kommunal och regional verksamhet som inte är nödvändig ska stängas ned. Så lyder regeringens nya rekommendationer med anledning av pandemin.

– Det är bra och välkommet med tydligheten, nu är det inte så mycket att diskutera. Jag utgår ifrån att arbetsgivarna gör vad de kan för att följa rekommendationerna. Det är vad jag förväntar mig, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson,.

Regeringen inför nu ytterligare restriktioner i kampen mot den andra vågen av pandemin. All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari.

Badhus och bibliotek

Omfattas gör bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter där många av Visions medlemmar arbetar.

– Det är tråkigt för medlemmarna som vill göra ett bra jobb, men nu är prioritet ett att få ned smittspridningen. Då måste vi alla göra det som krävs, säger Veronica Magnusson.

Dialog med Vision

Hennes förhoppning är att kommunala och regionala arbetsgivare nu låter personalen arbeta hemifrån om inte verksamheten absolut kräver att de är på plats.

– Jag uppmanar dem att lyssna på regeringens rekommendationer och ha en dialog med Vision lokalt, säger Veronica Magnusson.