• Familjebehandlaren Ulrika Eklund jobbar med barn och unga.

Digitalisering

JO: Fel att kommunicera med 14-åring på Snapchat

7 december 2020

Avesta kommun får kritik av JO efter att man använt sig av Snapchat för att kommunicera med en 14-årig flicka på rymmen utan att först ha utrett de rättsliga förutsättningarna. Men JO får mothugg av familjebehandlare som kallar lagen ”föråldrad”.

En 14-årig flicka som var omhändertagen med stöd av LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, rymde i april förra året från det HVB-hem där hon placerats av socialtjänsten i Avesta. Under tiden då hon höll sig undan kommunicerade socialtjänsten med henne via appen Snapchat. Under de tre veckor då flickan inte gick att finna var Snapchat enligt socialtjänsten det enda sättet att hålla kontakt med flickan, som utsatte sig för uppenbara risker att fara ändå mer illa.

JO: Borde ha avstått Snapchat

Men JO anser att kommunen inte borde ha kommunicerat med flickan via Snapchat. Socialtjänsten hade i det här fallet inte utrett de rättsliga förutsättningarna för att göra det och borde därmed ha avstått.

Ulrika Eklund, familjebehandlare som jobbar med barn och unga som riskerar att begå kriminella handlingar i Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm, är kritisk till JO:s sätt att resonera.

–Vi har ju förvaltningslagen att rätta oss efter, men reglerna i den skulle behöva uppdateras. Den skrevs ju på den tiden då inte fanns några smarta telefoner utan bara telefonkiosker, säger hon.

Barnets bästa alltid viktigast

Ulrika Eklund menar dock att socialtjänsten bör vara försiktig med vad anställda i sina yrkesroller skriver om i digitala kanaler och inte i onödan dryfta saker som skyddas av sekretess.

–Men jag tycker att man ska komma ihåg att det viktigaste är att man får tag i en ungdom. Flickan i det här fallet var omhändertagen enligt LVU och då har socialtjänsten ett ansvar att få tag i henne. Det är ju barnets bästa det handlar om. Vi vet inte vad de blir utsatta för där ute, säger hon.


Relaterade artiklar