• Lagen om rätt till fyra sammanhängande semesterveckor under sommaren fortsätter att gälla.

Coronaviruset

Nej till utökad semesterperiod

14 april 2020

Du har enligt lag rätt till fyra sammanhängande semesterveckor under sommaren. På grund av coronakrisen ville Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, göra avsteg från detta och utöka semesterperioden till oktober. Men facken säger nej.

– Det är synd att vi inte lyckades komma överens om något som skulle varit en stor hjälp för verksamheterna. Samtidigt är det viktigt att de anställda får sin semester och kan återhämta sig. Vi vet inte hur hösten kommer att se ut, säger Visions förhandlingschef Eva-Lotta Nilsson.

Semesterlagen slår fast att de anställda ska kunna ta ut fyra sammanhängande veckor under juni–augusti. SKR ville förlänga den perioden till oktober, något som samtliga fack hade svårt att acceptera, enligt Eva Lotta Nilsson.

Lagen säger också att den enskilde ska få besked om sin semester minst två månader i förväg. SKR ville minska den tiden till en månad.

– Gör man så stora ingrepp i semesterlagen måste det till en rejäl kompensation för arbetstagarna. Men vi var många fackliga organisationer som förhandlade och kunde helt enkelt inte nå en lösning som passade alla, säger Eva-Lotta Nilsson.

Att SKR och de fackliga parterna, bland annat Vision, Kommunal, Vårdförbundet och Läkarförbundet, inte kom överens innebär att semesterlagen och de allmänna bestämmelserna gäller som vanligt i sommar.

Semesterlagen

Semesterlagen ger alla anställda rätt till fem veckors semester per semesterår. Av dessa har du som anställd rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni – augusti. Ditt anställningsavtal kan också ge dig rätt till ytterligare semesterdagar.