• Jessica Axner, larm­sekreterare för dagen, står bakom en pulpet och antecknar allt som sägs och görs under trauma­övningen med dockan Bob.

  • Annika Weberg arbetar ibland som ledningssekreterare, vilket innebär att hon ­exempelvis löser bemanningsfrågor och skickar ut pressmeddelanden.

  • De medicinska sekreterarna Annika Weberg och Sofie Pihlqvist har ett gott samarbete med Mikael Westerberg, ledningssköterska, och Mette Wendt, ledningsläkare.

Arbetsmiljö

Tar ledning när larmet går

2 december 2019

De medicinska ­sekreterarna på akuten i Helsingborg växlar mellan att vara ledningssekreterare och larmsekreterare. Det är yrkesroller som de själva drivit igenom.

I dag är det traumaövning på akuten i Helsingborg. En sådan sker någon gång per halvår och då är även larmsekreteraren, för dagen Jessica Axner, som alltid med inne i akutrummet. Dockan som används har funktioner som en riktig människa, den kan blinka, andas och har ett konstgjort hjärta som slår. I dag kallas den Bob och har just anlänt i ilfart med ambulans efter en svår trafik­olycka. Ena lungan är punkterad, höften skadad och det blöder mycket från bröstet.

Jessica Axner står djupt koncentrerad en bit ifrån den plastförklädesklädda vårdpersonalen som trängs runt Bobs bår. Hon dokumenterar allt som sägs och görs. När en första febril insats är över och läkare och sjuksköterskor har rusat vidare med Bob till intensivvårdsavdelningen, berättar Jessica Axner att pulsen och uppmärksamheten inne i akutrummet ständigt är på max.

– Inte för att man tycker att det är obehagligt eller är rädd, vi är välutbildade och vana vid att befinna oss i dessa situationer och går in i professionen. Men arbetet som larmsekreterare kan vara stressigt, det är många människor inne i akutrummet och det kan vara svårt att uppfatta vad alla säger. Samtidigt är vi väldigt måna om att dokumentera precis allt, det blir allra mest patientsäkert.

Parallellt med att den intensiva insatsen i akutrummet pågår kan en annan av kollegerna sitta i det som är akutens administrativa kärna, ledningsrummet, och ha rollen som ledningssekreterare. Det innebär ett tillfälligt arbetsledaransvar för övriga medicinska sekreterare samt receptionisterna och kräver förmågan att kunna fatta snabba beslut, se helheten och göra prioriteringar. Ledningssekreteraren delar arbetsrummet med passets ledningsläkare och ledningssjuksköterska.

Tillsammans styr och leder teamet arbetet på akutmottagningen.

– Ledningssekreteraren ansvarar för att alla är på plats och löser bemanningsfrågor vid till exempel sjukdom, tar hand om brådskande arbetsuppgifter, publicerar pressmeddelande och fungerar som stöd till kolleger, förklarar Annika Weberg.

Det är hon, Jessica Axner och Sofie Pihlqvist som själva tagit initiativ och drivit igenom såväl larmsekreterarrollen som denna funktion. Den första har funnits på akuten i Helsingborg sedan 2007, uppgiften som ledningssekreterare är mer färsk och infördes 2014.

– Vi jobbar dygnet runt sju dagar i veckan och vår chef finns inte alltid på plats. Det behövs någon som tar helhetsansvar för våra arbetsområden varje pass, precis som för läkarna och sköterskorna, säger Annika Weberg.

Kollegerna tillägger att nu, när det är uttalat vem som tar ansvaret, blir övriga medicinska sekreterare mindre störda.

– Vi andra vet att ledningssekreteraren har koll och kan då fokusera på och bli mer effektiva i våra arbetsuppgifter. Det gagnar alla, säger Jessica Axner.

Utbildningstrappa

För att bli larmsekreterare krävs att man vid flera tillfällen går bredvid en mer erfaren kollega samt minst ett års erfarenhet från akuten. Rollen som ledningssekreterare kräver att man måste ha jobbat på akuten i tre år. Ledningssekreteraren leder morgonmötet för mottagningen och passets arbete tillsammans med resten av ledningsteamet. Larmsekreteraren får ett tillägg för sin funktion, men för ledningssekreterarfunktionen finns ännu inte detta.

Vi tittar in i ledningsrummet. För dagen sitter ledningssjuksköterska Mikael Westerberg bakom en av datorerna. Han tycker att det har blivit en avlastning även i hans eget arbete sedan en ledningssekreterare finns på plats i teamet.

– Innan fick både vi sköterskor och läkare titt som tätt springa ut ur rummet för att fråga de medicinska sekreterarna om olika saker. Att alla yrken finns representerade här gör samarbetet för hela akuten mer smidigt, säger han.

Även dagens ledningsläkare Mette Wendt håller med.

– Vi har blivit lite bortskämda. Nu är det flera andra akutmottagningar som vill ta efter vårt sätt att arbeta.

Vi lämnar ledningsrummet och går vidare till ett mötesrum. De tre kollegerna har jobbat ihop här på akuten i 18 år och anställdes nästan på dagen samtidigt, Annika Weberg och Sofie Pihlqvist gick till och med utbildningen i samma klass. Att de har haft varandra som stöd under hela tiden på akuten, har varit viktigt när de har utvecklat sina roller.

– Min erfarenhet är att man måste ta för sig för att växa inom yrket. Det är kanske särskilt viktigt för oss medicinska sekreterare eftersom vi tidigare känt oss utanför och inte räknats med på samma sätt som vårdpersonalen, säger Sofie Pihlqvist.

På akuten i Helsingborg

  • … arbetar totalt 22 medicinska sekreterare. Vid varje pass är i snitt fyra sekreterare i tjänst. De fördelar sig mellan rollerna som larmsekreterare, lednings­sekreterare och triage-sekreterare.
  • I dagsläget finns 21 godkända larmsekreterare. 17 av dessa är även godkända ledningssekreterare.

Kollegerna berättar att de alla tre är drivna och gillar nya utmaningar. Genom åren har de sett till att få vara med i olika utvecklingsgrupper på akuten, men det hade antagligen varit svårare att ta sig den platsen utan den pepp de har gett varandra. De har dessutom en stöttande chef, betonar de. Med hennes godkännande har de också sett till att strukturera upp en tydlig utbildningstrappa för funktionerna som larmsekreterare och ledningssekreterare.

– Tar man inte själv för sig i sin yrkesroll så kan man inte räkna med att någon annan gör det åt en. Nu upplever jag att gemenskapen här på akuten mellan olika yrkesgrupper är större och mer självklar. Vi är experter på administration och blir uppskattade för just vår kompetens, säger Annika Weberg.


Relaterade artiklar