Utveckling

Satsar på äldres hälsa

2 december 2019

Sölvesborgs kommun har anställt en äldrekurator. Uppdraget är att hjälpa äldre att må bättre.

Det är ett känt faktum att ofrivillig ensamhet är dåligt för hälsan. Något som i sin tur kan leda till ett ökat behov av vård och omsorg. I dag uppger sex av tio som har någon form av äldreomsorg att de mår dåligt för att de är ensamma. Det visar Socialstyrelsens nationella undersökning som 125 000 personer över 65 år svarat på. För att förbättra äldres psykiska hälsa har Sölvesborgs kommun sedan i maj i år anställt en äldrekurator, vars uppdrag är att hjälpa äldre att må bättre.

– Det finns en utbredd psykisk ohälsa hos äldre, men det är en fråga som inte fått så mycket uppmärksamhet. Jag hoppas att jag kan vara en del i att belysa frågan och få dem jag träffar att må bättre, säger Martin Bergstrand Bolinder, äldrekurator.

Jobbet handlar om att stötta äldre som redan har beviljade insatser från kommunen, som exempelvis hemtjänst, och som själva inte kan ta sig till en vårdcentral.

– Ensamhet är det vanligaste problemet jag stöter på hos den här gruppen. Det är något som i sin tur kan leda till nedstämdhet och besvär med sömnen, säger han.

Det Martin Bergstrand Bolinder ofta gör är att besöka den äldre i dennes hem och uppmuntra personen att återuppta tidigare sociala kontakter eller tipsa om öppna verksamheter. Men jobbet kan också bestå av att hjälpa till att ansöka om olika typer av stöd från andra vårdgivare.


Relaterade artiklar