Miljö

Nytt klimatkansli i Stockholm

2 december 2019

Hallå där Martin Påhlman, enhetschef på samhällsbyggnads- och klimatenheten i Region Stockholm som har skapat ett särskilt klimatkansli.

Varför behövs ett klimatkansli?

– Uppdraget är att stärka hela regionens klimatarbete och att nå målet netto-noll-utsläpp senast 2045. Ska vi klara det måste vi bli bättre och ­effektivare på alla områden.

Hur kommer ni jobba konkret?

– Vi ska bland annat stärka klimatarbetet kring transporter, byggande och konsumtion. Vi ska också bli bättre på uppföljningar av hur arbetet går och ha kontrollstationer vartannat år.

Hur ska kommuner och andra aktörer få hjälp av er?

– Vi ska presentera underlag och analyser av hur klimatarbetet går inom olika områden i länet. Så till exempel Vaxholm kan se hur de ligger till när det gäller byggande eller kollektivtrafik och utbyta erfarenheter med andra kommuner.

Når ni klimatmålet på netto-noll-utsläpp senast 2045?

– Ja, det är ju vår förhoppning. Utvecklingen har varit positiv de senaste tio åren, men det är klart att det återstår svåra utmaningar. Främst inom transport- och byggsektorn där klimatutsläppen är 2,6 ton per person och år.

– Utsläppen är ännu större inom konsumtionsområdet – 10 ton per person och år – men där har vi inte samma verktyg att styra.


Relaterade artiklar