• Politikernas och tjänste­männens arbetsmiljöansvar behöver förtydligas i Färgelanda kommun. Det konstaterar Ronja Morales Nilsson, ombudsman på Visions center i Göteborg.

Arbetsmiljö

Larm: Politiker hotar och kränker

11 december 2019

Hot och trakasserier från den högsta politiska ledningen. Cheferna i Färgelanda kommun har slagit larm om en orimlig arbetssituation och nu kommer beskedet att kommunchefen får sparken.

Artikeln uppdaterades 13 december med uppgifter om Färgelandas kommunchef.

Enligt den 6:6a-anmälan som Vision gjorde i höstas är det främst kommunstyrelsens ordförande Tobias Bernhardsson (C) och vice ordförande Linda Jansson (M) som skapar en arbetssituation präglad av hot, trakasserier och kränkande särbehandling.

Hoten uppges främst riktas mot chefer, men har även lett till ett ”osunt arbetsklimat och tryckt stämning bland organisationens övriga medarbetare.”

Politikerna uppges lägga sig i tjänstemännens arbete, utse syndabockar och uttrycka sig nedsättande om vissa personalgrupper. Resultatet är minskad arbetsglädje och rädsla att bli av med jobbet.

– Situationen är bedrövlig. Politikerna förstår inte sin del i detta och tycker inte att de gjort något fel, säger Anna Olofsson, skyddsombud och Visionordförande i Färgelanda.

Känner inte igen sig

Till Tidningen Vision säger Linda Jansson att hon inte känner igen sig och är chockad över anklagelserna. Tobias Bernhardsson anser att kritiken är mycket onyanserad:

– Det är inte så här det stora flertalet chefer upplever situationen. Ni borde prata med fler chefer, då skulle ni få en helt annan bild, säger han.

Nyligen har konsulter kopplats in för att göra en oberoende arbetsmiljökartläggning, som ska ligga till grund för en arbetsmiljöutbildning för politikerna.

Visions förhoppning är att kommunen tydliggör arbetsmiljöansvaret mellan politiker och tjänstemän och skapar en fungerande samverkan i arbetsmiljöfrågor.

– Anmälan har gett förutsättningar för en konstruktiv dialog. Nu hoppas jag att kommunen inte bara jobbar förebyggande utan också försöker främja och utveckla en god arbetsmiljö, säger Ronja Morales Nilsson, ombudsman på Visions center i Göteborg.

Kommunchef får gå

I mitten av december kom beskedet att Färgelandas kommunchef Susanne Korduner har fått sparken. Enligt Anna Olofsson, skyddsombud och Visions ordförande, är det ett svar på den kritik som riktats mot den högsta politiska ledningen:

– Ja, helt klart hänger det ihop. Tobias Bernhardsson har anklagat Susanne Korduner för att stå bakom 6:6a-anmälan och vara för mycket på personalens sida, säger Anna Olofsson.

I ett pressmeddelande från kommunen den 11 december kopplas inte kommunchefens avsked ihop med den kritik som riktats mot den högsta politiska ledningen. Tvärtom framhåller Tobias Bernhardsson att Susanne Korduner har gjort ett gott jobb och bidragit till att strukturera upp kommunens organisation, men att man nu går in i en ny fas och därför behöver ett nytt långsiktigt ledarskap.

Efter turbulensen kring kommunchefens avsked har Anna Olofsson bestämt sig för att skicka vidare 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

– De åtgärder vi kom överens om ser bra ut på pappret, men när arbetsgivaren inte följer dem så tar vi nästa steg. Man kan inte säga en sak och sedan fortsätta att kränka personalen utan att det får några konsekvenser, säger hon.

Tills rekryteringen av en ny kommunchef är klar kommer den administrativa chefen Per Wahlén gå in som tillförordnad kommunchef.

Allt politikerna behöver veta

Arbetsmiljöverket har tagit fram broschyren ”Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor”. Den handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömning, arbetsmiljöansvar och straffansvar. Broschyren kan laddas ner på av.se.


Relaterade artiklar