Arbetsmiljö

Kräver fler hjälpande händer

2 december 2019

Den som har en psykisk funktionsvariation kan få hjälp av ett personligt ombud. Bitte Jacobsson, en av tre personliga ombud i Vimmerby, Hultsfred och Västervik tycker att fler borde ta intryck av deras arbetssätt.

Hur jobbar ett personligt ombud?

– Grunden i vårt arbete är att vi är oberoende. Vi är ingen myndighet och har tystnadsplikt. Vi utgår från vad individen vill ha hjälp med. Jag litar helt på det och förhåller mig till det. Ofta handlar det om att hjälpa till vid kontakter med myndigheter. Det personliga ombudet kan pusha på och berätta vilken hjälp som finns att få och samtidigt vara ett stöd i kontakten med socialtjänst, arbetsförmedling, öppenvårdspsykiatrin, vårdcentral och försäkringskassa. Vi sitter till exempel med på möten och för minnesanteckningar och hjälper till att se till att den vi företräder får svar på de frågar som hen har. Vi hjälper också till att förklara och tolka vad olika myndighetspersoner säger och reder ut missförstånd som uppstår.

Varför behövs ni?

– Myndigheterna ställer ofta krav som de som söker hjälp inte kan leva upp till och därmed blir de utan en insats de egentligen borde fått. Då kan vi kliva in och stötta upp och hjälpa till med exempelvis en ansökan. Det är många som säger ”hade du inte funnits hade jag aldrig orkat”.

Hur är det att vara personligt ombud?

– Det är världens roligaste och svåraste jobb! Ingen dag är den andra lik. Ibland blir man alldeles varm, glad och rörd. Och ibland blir man frustrerad och arg när det är tungrott att skaffa fram rätt slags hjälp. Det är verkligen både regn och solsken.

Varför tycker du att fler borde jobba mer som ni gör?

– I dag ska man klara så mycket själv, trots att man kanske har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att man till exempel har svårt att ta tag i saker eller att ta in information från flera källor. Fler myndigheter skulle behöva sträcka ut en hand och fråga: Vad behöver du hjälp med? Egentligen skulle de personliga ombuden inte behöva finnas, men tyvärr ser samhället ut så i dag.


Relaterade artiklar