• Gunilla Kanebäck, vårdadministratör, är tacksam för hjälpen med diktatskrivning.

Utveckling

Kraftsamling för att beta av diktathögar

2 december 2019

Patientsäkerheten hotades när diktatberget bara fortsatte att växa på öron-, näsa,- halskliniken i Region Östergötland. Men tack vare kolleger på andra kliniker kunde arbetsbördan minska.

När antalet vårdadministratörer på öron-, näsa,- halskliniken i Region Östergötland halverades på bara några år växte antalet oskrivna diktat snabbt till ett par tusen.

– Det var frustrerande och vi kände oss maktlösa, säger vårdadministratören Gunilla Kanebäck.

Hon och hennes kolleger fick lägga allt annat arbete åt sidan för att fokusera på att skriva. Men diktatberget fortsatte att växa.

Patientsäkerheten var hotad, enligt Anders Kjellgren, verksamhetschef inom sinnescentrum, där kliniken ingår.

Han föreslog då att vårdadministratörer på andra kliniker kunde hjälpa till att skriva vid särskilda tillfällen. Men bara om de själva ville och hade ett hanterbart antal oskrivna diktat på den egna kliniken. En sådan riktad insats skedde bland annat en tisdag i juni.

– 65 av våra då totalt 75 vårdadministratörer skrev för öronkliniken den dagen, och vi fick bort 700 diktat. Så häftigt.

Insatserna har fortsatt under hösten med bland annat två skrivveckor, där allt annat än diktatskrivning bortprioriteras.

– Hjälpen vi har fått betyder jättemycket, även om det har genererat otroligt mycket efterarbete för oss, till exempel meddelanden och bokningsunderlag, säger Gunilla Kanebäck, som hoppas att insatserna fortsätter tills kliniken är fulltalig.


Relaterade artiklar