Facket svarar

Kan jag utnyttja min företrädesrätt?

29 november 2019

Kan jag i efterhand anmäla att jag vill utnyttja min företrädesrätt? Min anställning upphörde för fyra månader sedan.

Svar från Vision Direkt:

Ja, det kan du. Det finns ingen angiven tidsgräns i lagen om anställningsskydd, LAS, men rekommendationen är att göra det så snart du får besked från arbetsgivaren om att du har företrädesrätt till återanställning. Ett sådant besked ska ges en månad innan anställningen upphör. Tiden då företrädesrätten gäller är från den dag du har fått besked om att du inte får fortsatt anställning till nio månader efter din sista anställningsdag.

Du behöver dock ha anmält till arbetsgivaren att du vill utnyttja din företrädesrätt för att den ska gälla. Så har du inte gjort det tidigare, gör din anmälan nu då det fortfarande återstår fem månader av din tid för företrädesrätt till återanställning.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.