• Agnes Rolka.

Facket svarar

Har mitt jobb någon framtid?

29 november 2019

Jag studerar till medicinsk sekreterare och är jättenöjd med mitt yrkesval. Den senaste debatten om digitaliseringen gör mig dock orolig, då jag har hört från olika håll att yrket kommer att förändras framöver. Några påstår även att framtiden är osäker och att yrket till och med kan försvinna. Är det då någon mening att utbilda sig till medicinsk sekreterare?

– Visions bedömning är att det är väldigt sannolikt att det du lär dig på utbildningen kommer att behövas i vården under lång tid framöver. Redan i dag råder det stor brist på medicinska sekreterare inom flera regioner, och den bristen förväntas bli ännu större när många går i pension de kommande åren. Därför gör vi en bedömning att arbetsmarknaden för medicinska sekreterare kommer att fortsätta vara god, säger Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt.

Vårdnära administration handlar inte enbart om att skriva diktat. När de digitala tjänsterna tar över det som kan automatiseras kommer det ändå behövas kontroller och det kan i stället öppna andra karriärvägar för de som är proffs på vårdadministration. Det finns också många arbetsuppgifter som människor klarar mycket bättre än tekniken. Dessa arbetsuppgifter kommer vården att behöva en stor mängd yrkesproffs som utför.

– Det är svårt att veta hur framtiden kommer att se ut och exakt hur utvecklingen kommer att påverka yrkesgruppen längre fram. Det gäller att följa utvecklingen, samarbeta och göra det bästa av situationen. Region Skåne är först ut och testar vissa digitala lösningar och deras erfarenheter är positiva, berättar Agnes Rolka.

Vad gör Vision i frågan?

– Vision jobbar aktivt med opinionsbildning och för att uppmärksamma frågan, men också med att uppmärksamma yrkesgruppen generellt då det även finns andra frågor som är viktiga och måste förändras.

– Vi fortsätter ha ständig dialog med arbetsgivarna. En del insatser kan behöva nationell samordning, medan andra insatser kommer att ske lokalt på arbetsplatserna och kan se olika ut.

– Om du vill veta mer om vad Vision vill göra för medicinska sekreterare är du välkommen att höra av sig till mig eller mina kolleger på Vision Direkt.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.


Relaterade artiklar