• En fördel med att arbeta på distans är att man kommer igång snabbare på morgonen, tycker Helen Lundquist.

Lön och villkor

Får ta med sig jobbet hem

2 december 2019

Facklig seger ger vårdadministratörer möjlighet att jobba på distans. "Vi är jätteglada för det här", säger Carina Einarsson Jonsson, ordförande Vision Region Jönköpings län.

Sedan ett par månader tillbaka får vårdadministratörer och läkarsekreterare i Region Jönköpings län arbeta på distans om den närmsta chefen godkänner det.

Men Helen Lundquist, vårdadministratör inom öppenvårdspsykiatrin på Länssjukhuset Ryhov, har tack vare ett pilotprojekt prövat på att jobba hemifrån sedan januari.

– Det har varit väldigt bra. Produktiviteten för oss som deltog ökade med 40 procent, eftersom möjligheterna att koncentrera sig blev bättre när vi skrev hemma utan avbrott, säger hon.

– Att få frihet under ansvar på jobbet är ett behov som många har i dag. Det märks, eftersom intresset kring detta varit stort, fortsätter Helen Lundquist.

Nu har alltså regionledningen beslutat att alla vårdadministratörer och läkarsekreterare ska få möjlighet att jobba på distans.

– Vi är jätteglada för det här, vi har drivit frågan i sju års tid, men tidigare fått nej av arbetsgivaren, säger Carina Einarsson Jonsson, ordförande Vision Region Jönköpings län.

Tanken är att möjligheten till distansarbete ska öka effektiviteten, men det handlar också om att underlätta rekrytering av personal, förklarar Carina Einarsson Jonsson.

– Det är efterfrågat att kunna jobba hemifrån och förhoppningsvis gör det här att det blir lättare att få tag i folk. Men det är fortfarande så att det är upp till arbetsgivaren att godkänna distansarbetet eller inte. För vår del blir det nu viktigt att följa upp om det blir några som får avslag och i så fall på vilka ­grunder.


Relaterade artiklar