• Kamilla Lantz och Mikael Lindevall på gruppbostaden Kulla-Gulla i ­Stockholm.

Fackligt

De tar sikte på ny titel

2 december 2019

I flera år har Vision i Stockholms stad drivit på för att medlemmar som arbetar med personer med en funktionsvariation ska få byta ut titeln vårdare och i stället kallas stödassistent och stödpedagog.

Tanken är att alla som jobbar inom LSS ska få sina kunskaper validerade och därefter få en ny titel.

– Faktum är att det skett en utveckling inom yrket och att kompetenskraven ökar då målgruppen vi hanterar förändrats. Men det här handlar också om att underlätta rekryteringen och locka fler till yrket, säger Kamilla Lantz, facklig företrädare i Stockholms stad.

Ett intensivt arbete pågår nu med att stöta och blöta titelfrågan i en intern arbetsgrupp, men också i samarbete med politiker och chefer.

– Vi vill att så många som möjligt ska bli involverade i detta, säger Kamilla Lantz.


Relaterade artiklar