Lön och villkor

Danskar nöjdast i Norden

2 december 2019

Medicinska sekreterare i Norden har minst en sak gemensam: De gillar sina jobb. Men när det gäller lönen skiljer sig nöjdheten åt mellan sekreterare i de olika länderna. Det visar en undersökning från yrkessamarbetet NOLO.

Drygt 2 100 medicinska sekreterare från Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge har svarat på enkäten från NOLO, som är ett samarbete mellan medlemsorganisationer för yrkesgruppen i ovan nämnda länder samt i Grönland och Färöarna.

Majoriteten av de tillfrågade uppger att de känner sig uppskattade av sin arbetsgivare, men mer än var femte anser att deras idéer till förändringar på arbetsplatsen inte tas tillvara.

När det gäller löner är sekreterare i Norden generellt sett missnöjda. Sverige är det land där andelen mycket missnöjda är störst, 23 procent.

– Arbetsgivare i Sverige behöver bli bättre på att följa avtalet om individuella differentierade löner och prata om vilka arbetsuppgifter och prestationer som ska leda till en bra löneutveckling. Nu är det också brist på medicinska sekreterare, och det är ett tillfälle för oss som fackförbund och för den enskilda att ta stöd av, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Danmark har den största andelen sekreterare som är nöjda med sin lön, över 50 procent.

NOLO kräver att lönerna ska motsvara de högt ställda kompetenskraven hos medicinska sekreterare, att arbetsvillkoren är moderna och flexibla samt att arbetsgivarna uppvärderar kunskaperna hos medicinska sekreterare och ökar deras inflytande.


Relaterade artiklar