Arbetsmiljö

Är det farligt att gå till skolan?

2 december 2019

Hallå där Emma Lidell, trafikplanerare och projektledare för Säkra skolvägar i Huddinge.

– Nej, men det finns faror på vägen dit, framför allt handlar det om biltrafik. Om fler gick och cyklade skulle säkerheten öka.

Händer det mycket olyckor vid skolor?

– Det är inte så många rapporterade olyckor, men många barn upplever trafikmiljön som osäker. Föräldrar som skjutsar sina barn är ofta stressade och utgör en fara för de barn som inte blir skjutsade.

– Det blir som en dålig spiral. Föräldrar som är oroliga börjar köra sina barn, då ökar antalet bilar runt skolorna, vilket gör trafiksituationen ännu mer osäker för dem som går eller cyklar.

Vad är din roll?

– Dels jobbar jag med kampanjer och tävlingar för att få fler att gå, cykla och åka kollektivt. Dels pratar jag med skolbarn, lärare och föräldrar för att få kunskap om trafiksituationen. Sedan kan jag föreslå olika åtgärder som nya övergångsställen eller att en gångbana borde breddas.

Brukar förslagen bli verklighet?

– Det tar ofta lite tid, men nu börjar jag se resultat. Det vore skönt om det bara tog ett par veckor, men det kan ta ett år innan ett nytt övergångsställe står färdigt.

Vad har du gjort i dag?

– I förmiddags träffade jag elever på Vårbyskolan som berättade om hur de upplever sin skolväg. På eftermiddagen har jag och kommunalrådet delat ut ett pris i Gå- och cyklatävling. Vann gjorde en sjätteklass på Utsäljeskolan där ingen hade blivit skjutsad med bil en enda gång under två veckor. De fick ett fint pris och vi skålade i Pommac.

Emma Lidell

  • Yrke: Trafikplanerare och projektledare för Säkra skolvägar.
  • Arbetsplats: Huddinge kommun.
  • Ålder: 34 år.
  • Bor: Lägenhet i ­Rågsved.
  • Familj: Sambo.
  • Fritid: Fotboll och politik.
  • Bästa arbetsverktyg: Bärbara datorn med kartfunktioner.

Säkrare skolvägar i Huddinge

  • 60 procent av skolledarna anser att trafiksäkerheten är ett problem och är oroliga för att en olycka ska hända vid deras skola. 44 procent anser att föräldrar som lämnar i bil är den största trafikfaran, enligt en enkätundersökning med 2 120 rektorer som försäkringsbolaget If har gjort.
  • Huddinge kommun har anställt Emma Lidell i projektet Säkra skolvägar. Hon besöker kommunens skolor för att se om det finns behov av att bygga gupp eller nya gångbanor. Hon hjälper också lärare och rektorer med att påverka föräldrars och barns beteenden i trafiken.

Relaterade artiklar