• Siri Åkerström och Elias Contreiras Ferreira är nyanställd respektive praktikant på Huddinge kommun.

  • Olga Edmark, koordinator för traineeprogrammet, tillsammans med Pia Wrede, chef på beroendeenheten.

Rekrytering

Traineer botar brist

25 oktober 2019

I Huddinge har man hittat ett koncept som gör att ­personalbristen på vissa enheter är så gott som borta. Allt fler börjar nu ta efter deras modell.

Omkring hälften av landets kommuner har svårt att rekrytera personal till socialtjänsten. För att lösa situationen startar allt fler traineeprogram för att locka till sig nybakade socionomer. Några exempel är: Södertälje, Sundbyberg, Falköping, Värmdö och Nykvarn. I Huddinge, som sedan fem år tillbaka samarbetar med Nacka och Tyresö kommuner, har man stor vana att ta emot traineer. Här finns sedan tio års tid ett traineeprogram.

– Många hör av sig hit för att komma på studiebesök och få tips om hur vi jobbar, säger Olga Edmark, utvecklingsledare på HR-avdelningen och koordinator för traineeprogrammet och fortsätter:

– Programmet underlättar rekryteringen väldigt mycket. De enheter som regelbundet tar emot studenter kan lättare hitta nya medarbetare, säger hon.

170 praktikanter

Under det gångna decenniet har Huddinge tagit emot 170 praktikanter som kommit till socialförvaltningen under praktikdelen i socionomutbildningen. Av dessa har 97 personer slutfört en traineeanställning som pågått under ett års tid. Senare har 69 av dem fått en tillsvidare anställning i kommunen. En av dem är Siri Åkerström, som sedan tre veckor har en fast tjänst på barn- och ungdomsenheten.

Det skönt att slippa känna sig otrygg och osäker i yrkesrollen. Tack vare stöd från handledare och mentor gör jag inte det.

Siri Åkerström

– Det har varit superbra att gå traineeprogrammet. Jobbet kan ju ibland vara tufft. Då är det skönt att slippa känna sig otrygg och osäker i yrkesrollen. Tack vare stöd från handledare och mentor gör jag inte det.Det känns väldigt lyxigt att direkt få ett jobb där man trivs, säger hon.

– Jag tror också att jag fått en mer heltäckande bild av socialtjänsten än vad jag annars skulle fått. Mycket tack vare de studiebesök i olika verksamheter som jag gjort genom programmet, säger Siri Åkerström.

Även socionomstudenten Elias Contreiras Ferreira, som sedan en månad tillbaka praktiserar på beroendeenheten, gillar upplägget.

– Jag kommer troligen söka en traineetjänst längre fram. Jag gillar verkligen hur man arbetar här, man ser människan bakom missbruket. Min ambition är att arbeta med de här frågorna i framtiden, säger han.

Får handledare och mentor

Traineeprogrammet har en tydlig struktur och kommunen investerar både tid och pengar i det. Tanken är att varje student först ska få en lärorik praktik, därefter en individanpassad traineeanställning på runt 20 procent som planeras så att både studier och jobb hinns med under det sista utbildningsåret (timlönen motsvarar i dagsläget en heltidslön på 27 000 kronor i månaden).

Studenterna får både en handledare på den enhet där de befinner sig och en mentor från en annan verksamhet som stöttar dem i yrkesrollen.

Handledarna får ett arvode på 1 000 kronor i månaden för att ta på sig uppdraget och får även gå en handledarutbildning på universitet.

Poängen med upplägget är att få motiverade sökande till de tjänster som utlyses, men också att ge de nyutexaminerade socionomerna en bra start och introduktion till jobbet.

Pia Wrede är chef på beroendeenheten och har under årens lopp tagit emot många traineer. Av de 14 socialsekreterare som i dag jobbar på enheten har fem gått programmet.

– Vi har inga problem att rekrytera. Det gör att vi hinner lägga tid på annat än att lära upp ny personal. Till exempel hinner vi jobba med att utveckla verksamheten. Vi kan fundera kring hur vi gör saker och om vi skulle kunna göra dem på ett ännu bättre sätt, säger hon.


Relaterade artiklar