• Till vänster Gunilla Hammar, chef för enheten för individ och familjestöd, med kollegerna i skolsociala stödteamet.

Utveckling

Stödteam ska ge bättre skolgång

25 oktober 2019

Under hösten har ett skolsocialt stödteam, ett samarbete mellan socialtjänst och skola, dragit igång i Strängnäs kommun.

Till en början ska två av de elva grundskolorna i kommunen få tillgång till stödteamet, som ska arbeta förebyggande på frivillig basis med att stötta elever med olika svårigheter. Det kan exempelvis handla om barn som av olika orsaker har hög frånvaro.

– Tanken är att skapa goda förutsättningar för skolgång genom samverkan mellan socialtjänst, skolan och föräldrarna, säger Gunilla Hammar, chef för enheten för individ- och familjestöd.

Det handlar om att erbjuda samtalsstöd och att stärka föräldrars förmåga att vägleda sina barn.

Till våren ska satsningen utvärderas och då kommer eventuellt fler grundskolor att ansluta.


Relaterade artiklar