• Nio av tio unga med tillfälliga jobb oroar sig för sin ekonomi.

Lön och villkor

Sms-jobb, nej tack

25 oktober 2019

Otrygga anställningar skapar stor oro bland unga, visar ny rapport.

Intermittenta anställningar, där arbetstagare kallas in vid behov, är vanliga inom vård, omsorg, handel och restaurang - och de har blivit vanligare, framför allt bland unga.

I rapporten ”Unga med attityd 2019 – arbete och arbetsmarknad” frågar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Mucf, för första gången 16–29-åringar om deras upplevelser av ”sms”- och ”ring och spring”-jobb och jämför med hur det känns att ha fast anställning eller vikariat.

– De intermittenta anställningarna skapar mycket oro. Unga vill ha trygghet och veta när de ska jobba nästa gång, säger Sofia Zere, utredningschef på Mucf.

Hälften av dem som bara har tillfälliga påhugg har svårt att klara sina löpande utgifter och nio av tio oroar sig för ekonomin. Det är samma andel som bland arbetslösa.

Rapporten visar också att unga i dag lägger ett större ansvar på sig själva när det gäller att anstränga sig och få ett arbete, jämfört med i tidigare värderingsstudier.

– Det kan hänga ihop med att de än så länge inte har upplevt någon period med hög arbetslöshet, säger Sofia Zere.

– Det är angeläget att fortsätta bevaka hur de intermittenta anställningarna påverkar ungas levnadsvillkor. Inte minst om vi går in i en lågkonjunktur, tillägger hon.


Relaterade artiklar