Hälsa

Så stöttar du kollegan med alkoholproblem

25 oktober 2019

Många har någon gång ­misstänkt att en kollega eller chef har problem med alkoholen, visar Systembolagets undersökning. ­Alkoholforskaren Ulric Hermansson tipsar om vad du som arbetskamrat kan göra.

En undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Systembolaget visar att över hälften av 2 000 medarbetare någon gång misstänkt att en kollega eller chef har alkoholproblem. 37 procent informerade chef eller någon annan med personalansvar, och chefen vidtog någon form av åtgärd i två tredjedelar av fallen.

Socionomen Ulric Hermansson forskar om alkohol i arbetslivet och jobbar kliniskt med patienter som har ett alkoholmissbruk. En vanlig fråga han får från medarbetare och chefer är hur de ska upptäcka alkoholproblem hos kolleger.

– Det finns inget enkelt svar. Tidiga signalerna om alkoholmissbruk är oftast väldigt ospecifika, säger han.

Agera snabbt

Några kännetecken skulle kunna vara korttidsfrånvaro, sen ankomst, sjunkande intresse för arbetet, kraftigt förändrad arbetsprestation, koncentrationsproblem, ökad trötthet, dålig ekonomi och humörsvängningar. Men det kan tyda på annat än alkoholproblem, som att man har småbarn hemma och får för lite sömn.

Undvik laddade ­uttryck som ’alkoholism och missbruksproblem’ och var omsorgsfull.

Ulric Hermansson

Misstänker du att en kollega dricker för mycket är det viktigt att agera snabbt, säger Ulric Hermansson.

– Berätta gärna att du känner oro. Var konkret med vad du grundar
oron på, undvik laddade uttryck som ”alkoholism och missbruksproblem” och var omsorgsfull när du tar upp saken.

Var förberedd på att kollegan kan neka och ta illa upp. Dock kan samtalet vara en väckarklocka.

– När vi får signaler om att vårt beteende är riskabelt så tänker vi till, även om det inte alltid märks.

Tydlig alkoholpolicy

Som kollega är det lättast att upptäcka ett långt framskridet alkoholproblem, enligt Ulric Hermansson. I Sifo-undersökningen svarar
22 procent att en kollega eller chef luktat alkohol på arbetstid, och 14 procent att en kollega eller chef uppträtt misstänkt berusad.

Ulric Hermansson vill att arbetsplatsen blir en arena för att tidigt identifiera och förebygga alkoholproblem. Han slår ett slag för en restriktiv och tydlig alkoholpolicy och för att hälsoundersökningar erbjuds till all personal där frågor om alkoholkonsumtion alltid ingår.

– Hos företagshälsovården svarar medarbetaren på frågor om sina alkoholvanor och kan lämna blodprov. Indikerar svaren en riskkonsumtion ges en kort muntlig återkoppling i syfte att öka självreflektionen.

Motiverande samtal

Sedan kan man få behandling med bland annat KBT eller läkemedel som kan minska alkoholsug. Forskning visar också att motiverande samtal har god effekt eftersom det leder till självreflektion.

Det är även viktigt att chefen inte behöver vara inblandad i processen.

– Det finns arbetsgivare, exempelvis Region Gävleborg, som erbjuder sina anställda att själva söka stöd hos företagshälsovården utan att chefen får veta något. Jag tror det kan göra att fler vågar söka hjälp, säger Ulric Hermansson.

Fakta

RISKBRUK:
En vanlig beskrivning av riskbruk är att män dricker motsvarande 14 glas vin eller fler i veckan och kvinnor motsvarande fler än nio glas vin i veckan.

RÅD TILL DIG SOM KOLLEGA:

  • Berätta för kollegan att du känner dig orolig, beskriv vad du grundar oron på och undvik laddade uttryck som alkoholism och missbruk. Säg exempelvis ”jag har ingen aning om hur dina alkoholvanor ser ut, men på vår after work drack du väldigt mycket”.
  • Nekar personen att den har problem? Svara: ”okej, jag ville bara framföra min oro”. Du har nu väckt en tanke hos personen, vilket kan vara en väckarklocka.
  • Kvarstår dina misstankar framöver? Prata med din chef.

RÅD TILL CHEFEN:

  • Se till att det finns en åter­hållsam och tydlig alkoholpolicy.
  • Dokumentera varför du är orolig och bedöm om det finns skäl för oro.
  • Prata med medarbetaren och var öppen för att din oro kan vara överdriven. Bjud in till reflektion och fråga om det finns grund för din oro. Berätta också om att ni har en företagshälsovård som erbjuder bedömning och rådgivning kring riskabla/skadliga alkoholvanor.

RÅD FÖR DIG SOM MISSTÄNKER ATT DU HAR PROBLEM:

  • Testa en alkoholfri period. Då kan du identifiera hur och om alkoholen är en viktig del av din vardag.
  • Fråga företagshälsovården om råd, de har oftast bra verktyg. Om chef måste involveras för kontakt med företagshälsan måste du överväga om detta är alternativ för dig.
  • Det finns metoder för att få hjälp även om du vill vara anonym, bland annat internet­behandling som www.alkohol­hjalpen.se.

Källa: Ulric Hermansson och Systembolagets Alkoholrapport 2019