Okunnigt och cyniskt

25 oktober 2019

Åtta av tio Visionsmedlemmar har varit med om hot och nästan lika många har erfarenhet av våld mot dem själva, mot kolleger eller mellan brukare.

Det visar vår granskning av arbetsmiljön på HVB- och LSS-boenden. Massor med människor går till jobbet med en klump i magen av rädsla. Många jobbar ensamma.

Det är skrämmande läsning.

Vår reporter Lasse Nilsson har intervjuat Christian Palla som är behandlare och skyddsombud på ett HVB-hem. Han har fört en hård kamp för att förbättra arbetsmiljön för sig och sina kolleger. Det resulterade i att Arbetsmiljöverket efter en inspektion hotade med vite om inte arbetsgivaren rättar till bristerna. Och nu är han försiktigt optimistisk om att det kommer att blir bättre.

Samtidigt har Sverigedemokraterna skrivit en motion till ­riksdagen där man pläderar för att avveckla fackförbundens företrädesrätt att utse skyddsombud. Som skäl anger de att fackförbunden är politiserade, för nära kopplade till Social­demokraterna och inte längre driver sina medlemmars frågor.

SD:s motion vittnar för det första om en skandalös okunnighet om hur fackförbundsrörelsen är organiserad. För det andra vittnar det om en skrämmande cynisk inställning till hur vi ska ha det på jobbet. Det räcker alltså inte med att en massa av oss jobbar ensamma.

Sverigedemokraterna vill också förvägra oss rätten att gå samman med våra kolleger och bevaka att arbetsgivarna följer lagen.

Att vara skyddsombud är ett av de absolut viktigaste fackliga uppdragen. Nu vill Sverigedemokraterna lyfta bort uppgiften till Arbetsmiljöverket, från den plats där den hör hemma – på arbetsplatserna.

I det här numret presenterar vi också vår nya webb. Hör av dig och säg vad du tycker!


Relaterade artiklar