Utveckling

Luckor i lag drabbar barn

25 oktober 2019

En syskonkull i Vänersborg placerades hos en man som utreddes för våldtäkt mot barn. Socialtjänsten var ovetandes. Nu riktar enhetens chef kritik mot hur lagarna är utformade.

I åtta månader var en syskonkull i Vänersborgs kommun placerade i en familj där mannen utreddes för våldtäkt mot barn.

Problemet är att socialtjänsten inte kan få ut uppgifter från polisens misstankeregister förrän den misstänkta personen åtalas för ett brott.

Först efter att barnen lämnat familjehemmet dömdes mannen till 3,5 års fängelse för att ha våldtagit en flicka på ett ungdomshem där han arbetade.

Chefen för familjehemsenheten i Vänersborg, Karin Saini, är mycket kritisk till hur lagarna är utformade och hon har därför skrivit till regeringen för att påtala bristerna.

– Tanken är ju att innan man är dömd så är man att betrakta som oskyldig. Jag har stor respekt för det men som lagarna är ut­formade så riskeras barns rätt till skydd. Det sliter också enormt på socialsekreterarna som jobbar med familjehemsplaceringar.

– Det är redan nu otroligt svårt att få tag i familjehem. Vill man lura socialtjänsten så kan man. Då vill man i alla fall känna att man kan få tillgång till de uppgifter som faktiskt finns i polisens register för att säkerställa det som faktiskt går att säkerställa, säger Karin Saini.

Hon påpekar också att när kommunerna söker efter familjehem tvingas de allt oftare gå via privata aktörer och de får inte ut samma anmärkningar vid slagning hos polisen som socialnämnden får.

Socialnämnden måste därför själv hinna ta egna uppgifter hos polisen, vilket kan vara svårt vid en akut situation.


Relaterade artiklar