Utveckling

Ordning i koden gör sajten tillgänglig

23 september 2019

Tekniska framsteg underlättar livet för den som inte ser, hör eller läser ­flytande. Nu måste kommuner, regioner och välfärdsföretag se till att alla kan använda deras webbplatser.

Vid årsskiftet trädde Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft. Den innebär att alla myndighetssajter och -appar ska vara lätta att använda för samtliga medborgare.

Hemsidor ska vara uppbyggda så att den som är blind eller har svår dyslexi kan använda digitala hjälpmedel för att ta del av innehållet. Till exempel ska bilder ha en textbeskrivning och språket får inte vara för krångligt.

Kommunerna har fått kritik från funktionshinderrörelsen för att vara för sena med anpassningarna. För webbplatser som tillkommit i år ska kraven vara uppfyllda. För äldre sajter har de till den 23 september nästa år på sig.

Det klarar knappast mindre kommuner, tror Susanna Laurin, forsknings- och innovationschef på konsultföretaget Funka. Och läget är ännu värre bland de privata aktörer som berörs.

– Kunskapen om lagen är mycket låg bland bolag och stiftelser inom vård, skola och omsorg. Min gissning är de inte ens har börjat anpassa, säger hon.


Relaterade artiklar