Lön och villkor

Kan vi vara föräldralediga samtidigt?

23 september 2019

Jag och min partner väntar barn. Kan vi vara lediga samtidigt för att ta hand om barnet?

Ja, så länge barnet är under 18 månader har båda föräldrarna rätt att vara föräldralediga, oavsett om någon av er tar ut föräldrapenning.

Under barnets första år kan ni ta ut högst 30 föräldrapenningdagar samtidigt.

Barnets andra förälder har rätt till tio dagars ledighet med tillfällig föräldrapenning i samband med barnets födelse eller adoption. Dessa dagar kan tas ut samtidigt som din partner är föräldraledig.

Ni hittar mer information på Försäkringskassans hemsida.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.