• Det är upp till arbetsgivare och arbetsgivarens godtycke att medge tjänstledighet för att prova på ett annat jobb.

Facket svarar

Får jag vara ledig för att prova annat jobb?

19 augusti 2019

Jag har fått ett nytt jobb i en annan kommun. Jag vill helst inte säga upp mig från mitt nuvarande jobb innan jag vet att de nya arbetsuppgifterna är rätt för mig. Ett par bekanta i liknande situation fick tjänstledigt från sina anställningar för att prova på ett annat arbete. Vad gäller för mig?

– Många tror att man har rätt till ledighet för att prova på annat jobb, vilket inte stämmer. Det finns nämligen ingen lagstadgad rättighet till att vara tjänstledig från sin nuvarande anställning för att prova på ett annat arbete hos en annan arbetsgivare, säger Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt.

Det finns bara två tjänstledigheter som regleras av lag och som kan ses som rättighet och det är tjänstledighet för studier och för att bedriva näringsverksamhet.

I vissa områden, exempelvis i den statliga sektorn, finns det vissa rättigheter till ledighet för att prova på annat arbete på en annan statlig myndighet som regleras av kollektivavtal. Detta är dock inte Visions avtalsområde.

Betyder det att om jag jobbar i en kommun kan jag inte få vara ledig för att prova på annat arbete?

– Nej, inte riktigt. Att en sådan ledighet inte regleras betyder inte bokstavligen att det är omöjligt att få ledigt. Det betyder att det är upp till arbetsgivare och arbetsgivarens godtycke att medge tjänstledighet för att prova på ett annat jobb. Rätt många arbetsgivare brukar faktiskt bevilja tjänstledigt, oftast upp till sex månader, säger Agnes Rolka.

Att ledighet för att prova på ett annat jobb inte är reglerad har sina nackdelar och fördelar. Nackdelen för arbetstagaren är att det är helt upp till arbetsgivaren att bevilja ledigheten. Med andra ord om chefen säger nej finns det inte så mycket att göra åt det. Fördelen med att ledigheten inte är reglerad i detalj är att man kan individuellt komma överens om villkoren om chefen säger ja.

Är det något särskilt man bör tänka på vid överenskommelse om tjänstledighet?

– Om du och din chef kommer överens om tjänstledigheten är det viktigt att ni gör en skriftlig överenskommelse. Det är också viktigt att ni kommer överens om villkoren såsom längden på ledighet, vad som gäller om du vill avbryta ledigheten och komma tillbaka till jobbet, uppsägningstiden under ledigheten och andra möjliga situationer som kan förekomma.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.