• Den senaste språkvänsträffen ägde rum på en bowlinghall. På så sätt fick Laila Nabb och Salma Mohammed Hamid möjlighet att prata med varandra under avspända former samtidigt som de spelade bowling.

Arbetsmiljö

Språkträffar öppnar spärrar

3 juni 2019

Genom att låta kommunanställda fika och prata svenska med ­nyanlända på arbetstid ökar integrationen, och kommunens ­rekryteringsbehov inför framtiden säkras. Det hoppas Söderhamns kommun ska bli resultatet av projektet Spåkvän på jobbet.

Laila Nabb, nämndsekreterare i arbetsmarknads- och socialnämnden, är en av de kommunanställda som under hösten och våren fikat med nyanlända. Hon valde att vara med i projektet för att hon inte träffar så många nyanlända i det dagliga livet och för att hon var nyfiken på att göra det.

– Det känns också som ett bra sätt att göra skillnad, det är viktigt att bidra till integrationen. Dessutom är jag alltid glad när jag går därifrån, säger hon.

Hon gillar att hjälpa till med språkträning och det är något som lett till nya insikter.

– Det finns ju en del begrepp som inte är helt lätta att förstå i svenskan, vilket jag inte tänkt på tidigare, som till exempel ”att inte få en syl i vädret” och att ”runda av ett möte”, säger hon med ett skratt.

En av de nyanlända som deltar är Salma Mohamed Hamid, som kommer från Sudan och har bott i Sverige i två år. Hon drömmer om att bli förskollärare och vill gärna lära sig svenska för att klara sina framtida studier. Att sitta ner och i lugn och ro få prata svenska hjälper hennes språkträning.

– Det är jättebra. Varje gång det är slut längtar jag till nästa gång, säger hon.

Ungefär 30 personer (hälften kommunanställda, hälften nyanlända) deltar på kaféerna som arrangeras en gång i månaden under en och en halv timme. De nyanlända har varit i Sverige i mellan ett och tre år och kommer från länder som Syrien, Afghanistan, Eritrea och Irak. Både kvinnor och män deltar. En del kan många olika språk, förutom sitt modersmål, men alla har gemensamt att de behöver öva på svenska. Deltagarna samlas i en lokal som kommunen ordnat och alla sitter runt småbord, dricker kaffe, äter någon bulle och pratar. Eller som den senaste gången, på en bowlinghall. Träffarna inleds av Karin Olsson, integrationssamordnare i kommunen, som tar upp ett ämne som det är tänkt att deltagarna ska samtala kring. Till exempel traditioner och högtider på olika platser i världen, jämställdhet och olika roller för kvinnor och män i olika länder.

– Det är mycket uppskattat, konstaterar hon.

Tanken med projektet är att stärka integrationen, men i bakgrunden finns även ett rekryteringsbehov i kommunen.

– Vi behöver arbetskraft i kommunen som kan språket. Det gäller flera områden, till exempel inom vården, storköksverksamheten och skolan, säger Karin Olsson.

Under våren är kaféerna ett försöksprojekt, och kommunen får även medel från länsstyrelsen för att finansiera dem. Eventuellt kommer projektet att bli förlängt till hösten.

Projektet Spåkvän på jobbet

Problemet

Många nyanlända saknade möjligheter att träna svenska. Kommunen stod inför stora utmaningar gällande rekryterings- och integrationsbehov inför framtiden.

Så gjorde vi

Kommunen startade projektet, som gav nyanlända möjlighet att prata svenska och kommunanställda möjlighet att lära känna de nyanlända.

Så blev det

Språkvän på jobbet besöktes av 30 personer och blev mycket uppskattat av deltagarna. Eventuellt förlängs projektet till hösten.


Relaterade artiklar