• Agnes Rolka på Vision Direkt.

Arbetstid

Vad gäller när man ska gå ner i arbetstid?

9 april 2019

Jag arbetar hos en arbetsgivare som saknar kollektivavtal och nu skulle jag vilja vara mer med mina barn. Om jag förstått saken rätt kan jag gå ­ner till att jobba 25 procent utan att ta ut föräldrapenning. Min arbetsgivare menar att jag bara får gå ner till 75 procent och att jag bara kan ta ut heldagar och inte kapa ner tid varje dag. Vad är det som gäller?

– Enligt föräldraledighetslagen har du rätt att gå ner i tid, så kallad ­delledighet. Delledighet kan du ta ut med eller utan föräldrapenning. Väljer du delledighet utan föräldrapenning kan du enbart gå ner 25 procent i tid. Väljer du delledighet med föräldrapenning kan du välja att gå ner 75, 50 eller 25 procent i tid. Dessa två former av delledighet går att kombinera så länge du har rätt till föräldrapenning, förklarar Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt.

Det är den enskilde medarbetaren som avgör när och hur föräldraledigheten ska tas ut, oavsett vilken typ man väljer.

– Huvudregel är att ledigheten ska anpassas utifrån dina önskemål och behov. Arbetsgivaren kan alltså inte bestämma när och hur du ska vara ledig. Du har också rätt att ta ut hel eller del av dag. Det kan exempelvis innebära att du kapar tid i början och/eller i slutet av dagen eller att du väljer att vara hemma några heldagar i veckan.

Ledigheten ska samrådas med chefen och kompromiss är alltid att föredra. Chefen ska alltid göra sitt yttersta för att tillmötesgå medarbetarens behov och om det inte går behöver chefen tydligt visa varför. Chefen kan neka till ledigheten bara vid ”påtaglig störning för verksamheten” vilket innebär så stora påfrestningar att verksamheten riskerar att inte kunna drivas. Dålig planering eller ovilja att ta in vikarier är inget skäl.

Hur långt i förväg måste jag anmäla ­föräldraledighet?

– Eftersom din arbetsgivare saknar kollektivtal behöver du enligt Föräldraledighetslagen ansöka om delledighet minst två månader innan ledighetens början. Därför är det bra att planera hela ledigheten eftersom du måste göra en ny ansökan om du vill ändra något.