• Se en sammanställning av snittlönerna i 23 olika yrken nedan.

Lön och villkor

Lista: Kommunerna som betalar bäst

9 april 2019

Var är snittlönen för IT-tekniker, enhetschefer och skoladministratörer högst? Tidningen Vision har sammanställt en lönekarta med medellönerna i samtliga kommuner i 23 yrken. Dra och klicka i kartbilden för att se snittlönerna i din kommun, eller välj yrkestabell under kartan.

Hur kan lönen i ett och samma yrke skilja flera tusen kronor mellan olika kommuner? Flera faktorer spelar in: Svårighetsgraden kan variera, likaså ansvaret som följer med tjänsten, samt hur många nyanställda som finns i yrket.
Sedan finns också en marknadsaspekt: när många arbetsgivare konkurrerar om samma personer drivs lönerna upp.

Det är en av förklaringarna till att medellönerna är högre i storstadsområden där det ofta är lättare att byta jobb.

Tidningen Visions kartläggning visar också att medellönerna ökat mer i vissa yrken än andra. Även här kan en orsak vara andelen nyanställda i yrket, som i regel går in på lägre löner. Men en tydlig tendens är att chefslönerna ökat mest. I de tre grupper av enhetschefer som finns i statistiken har snittlönen det senaste året ökat mer än fyra procent.  

Tabeller. Högst till lägst medellön i varje yrkeskategori:

Administratör övergripande
Administratör övriga
Behandlingsassistent
Biblioteksssistent
Biståndsbedömare
Drifttekniker
Ekonom
Ekonomiadministratör
Enhetschef LSS
Enhetschef socialtjänst
Enhetschef äldreomsorg
Fastighetsingenjör
Handläggare/utvecklare
Ingenjör Park/gata
IT-tekniker
Miljö- & hälsoskyddsinspektör
Personaladministratör
Personalhandläggare
Receptionist
Skoladministratör
Socialsekreterare
Socialt arbete annat
Upphandlare  

Så är undersökningen gjord: Vi har begärt in uppgifter från alla kommuner om medellöner i 23 yrken. Insamlingen gjordes under december 2018. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla medellöner, men i tabellerna har vi tagit bort medellöner i kommuner där antalet anställda i yrket är färre än fyra.


Relaterade artiklar