Lön och villkor

Kan beviljad semester dras in?

9 april 2019

Jag har i god tid ansökt om en semesterdag och fått den beviljad. Sedan fick jag veta att arbetsgivaren med kort varsel har beslutat om en planeringsdag just den dagen och att ”alla är tvungna” att delta. Kan man dra in min beviljade semesterdag?

Huvudregel är att beviljad ledighet/semester gäller. Undantag är om det inträffar något oförutsägbart på arbetsplatsen det vill säga något som arbetsgivaren inte kunnat förutse.

En planeringsdag kan knappast betraktas som en oförutsägbar händelse eftersom sådant ska planeras i god tid.

Du har ingen skyldighet att berätta vad du ska göra på din semester eftersom det är din fritid.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.