Utveckling

Titlar till tusen

2 mars 2019

Läkarsekreterare, medicinsk sekreterare, vårdadministratör eller medicinsk vårdadministratör. Vilken är den bästa titeln för den som arbetar med vårdnära administration?

I Region Östergötland användes fram tills alldeles nyligen två titlar: läkarsekreterare och vårdadministratör. Men sedan den första januari i år har titeln läkarsekreterare skotats och alla som arbetar med vårdnära administration kallas vårdadministratörer.

– Vi gjorde en uppföljning av kompetensen inom vårdadministration och omvärldsbevakning av vilka yrkestitlar som används i olika regioner och kom fram till att det bästa är att ha en och samma titel för alla som arbetar med vårdnära administration, säger Kristina Nyström, HR-konsult på Region Östergötland och författare till en rapport om yrkestitlar.

Det viktigaste är att en yrkestitel beskriver vad man gör på jobbet och vad som är den mest väsentliga uppgiften, anser hon.

Ofta använder respektive region den yrkestitel som den närmaste YH-utbildningen har. Men i Region Östergötland har man stämt av med den närmsta yrkeshögskolan vilken titel som ska användas.


Relaterade artiklar