• Personalstrategen Lena Sturk, till vänster, ledde samtalsgruppen för chefer i Piteå kommun. Enhetschefen Madelene Södersten var en av deltagarna.

Stress

Samtalsgrupper minskade stress

2 mars 2019

Ligger du i riskzonen för utmattningsdepression? I Piteå kommun har man testat en metod med samtalsgrupper kolleger emellan för att minska stressen. Resultaten är goda och en fortsättning är redan inplanerad.

Under 2017 deltog Piteå kommun i forskningsstudien Reflekterande kollegiala samtalsgrupper. Studien är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Linnéuniversitetet och handlar om att försöka få bukt med sjukskrivningar som följer på stressrelaterad psykisk ohälsa.

– Vi har länge haft höga sjuktal som dessutom har ökat. Därför ville vi hitta en metod för att förebygga att medarbetarna blir sjuka. När den här möjligheten dök upp kändes det fantastiskt, berättar Lena Sturk, personalstrateg i Piteå kommun och handledare för samtalsgruppen.

Totalt deltog 97 personer i tio kommuner och ett landsting. Vid uppstarten bedömdes samtliga deltagare vara 100 procent i riskzonen för stress/utmattning. Tio samtalsträffar senare hade siffran sjunkit till 26 procent, vilket kan jämföras med kontrollgruppen där 74 procent låg kvar i riskzonen.

Deltagarna har beskrivit att de upplevde bättre hälsa och mindre krav och stress i arbetet efter samtalen. De kände också ökad delaktighet, ökade utvecklingsmöjligheter i arbetet och ett ökat stöd på arbetsplatsen. Att samtala med kolleger gav också nya perspektiv på den egna situationen.

I Piteå deltog nio chefer, som alla upplevde någon form av stressproblematik. Gruppen träffades tio gånger och passen varade i två timmar.

– Det är ingen terapi utan ett erfarenhetsutbyte mellan människor med liknande erfarenheter. Det är en beprövad och strukturerad metod där deltagarna stöttar och hjälper varandra, säger Lena Sturk.

Madelene Södersten, enhetschef på Österbo äldreboende, är en av dem som deltog. Hon såg en möjlighet att skaffa sig nya verktyg och arbetssätt för att klara en stressig arbetsvardag.

– Det var lite tufft att få in ytterligare en sak i kalendern, men samtalsgruppen har verkligen varit bra för mig. Jag har omvärderat en hel del saker, till exempel hur jag ser på min egen tid. Som enhetschef på ett äldreboende är det många som vill ta del av mig, men jag måste lära mig att sätta gränser och avsätta tid för mig själv, säger Madelene Södersten.

Utvärderingen visade att deltagarna var nöjda, vilket gav arbetsgivaren blodad tand. Till hösten kommer därför två nya samtalsgrupper att startas, en för chefer och en för medarbetare.

– De chefer som har deltagit tycker att samtalsgruppen har givit dem nya insikter. Det är uppenbart att detta är en metod som verkligen fungerar och därför vill vi gärna ge fler medarbetare chansen, säger Lena Sturk.


Relaterade artiklar