• I kampen för hbtq-­personers rättigheter kvarstår mycket arbete.

Arbetsmarknad

Ratas för sin läggning

2 mars 2019

Situationen för HBTQ-personer förvärras i stora delar av världen. På många håll utestängs dessa personer från arbetsmarknaden. Det kan handla om allt från att utsättas för trakasserier och våld till att man inte ens kan söka ett jobb då läggningen är olaglig.

På Mänskliga Rättighetsdagarna i november höll Union to Union ett seminarium om fackets globala arbete för HBTQ-personers rättigheter. Mikael C Eriksson, ombudsman på Kommunal, deltog. Han har under många år arbetat med HBTQ-frågor i en internationell kontext. Att facket bör engagera sig i frågorna ser han som självklart.    

– Det handlar om allas lika värde och rätt till en bra arbetsmiljö. Tvingas man dölja sin läggning på jobbet måste man bli någon man inte är. Då mår man väldigt dåligt, säger Mikael C Eriksson.

Sigrid Bergfeldt, programchef på Union to Union, menar att det största hindret för HBTQ-personers ökade rättigheter är att utvecklingen går bakåt i många länder.  

– I till exempel Tanzania, ett land där homosexualitet redan är olagligt, finns krafter som vill införa en skyldighet att ange homosexuella. Det är ett otroligt bakslag, säger Sigrid Bergfeldt. 

Mikael C Eriksson är också mycket oroad över situationen i världen. 

– När vindarna blåser mer och mer åt höger blir det tuffare för den lilla människan. I till exempel Brasilien har en öppet HBTQ-fientlig president kommit till makten. Det ger stöd åt krafter som redan hyser de åsikterna.

I sitt arbete har Mikael C Eriksson bland annat varit i Sydafrika. Där var han med och arbetade fram ett direktiv som gjorde att fackföreningar blev tvungna att ta upp HBTQ-frågan på agendan. Han har också varit på konferenser där fackliga representanter från hela världen utbytt erfarenheter. Mikael C Eriksson menar att arbetet för HBTQ-frågor måste anpassas utifrån situationen i det enskilda landet. 

– I vissa länder kan man inte ens nämna ordet HBTQ, då måste man börja från början och prata om att det till exempel finns olika typer av kärlek. I andra länder har man kommit längre. Där handlar det om att stärka det fackliga arbetet, avslutar Mikael C Eriksson.