Litteratur

Bok ska hjälpa barn

2 mars 2019

Nu finns en ny bok som riktar sig till barn som ska träffa socialtjänsten. Enligt den statliga utredningen ”Barnkonventionen blir svensk lag” brister socialtjänsten vad gäller att informera barn om deras rättigheter. Barn får inte alltid heller komma till tals i frågor som rör dem själva. Annelie Sjöberg, som arbetat bland annat som socialsekreterare i 23 år, har sett samma problem. Hon har därför skrivit boken.

– Den är skriven utifrån ett barns perspektiv. En vuxen kan läsa den med ett barn inför mötet med en socialsekreterare.

I boken får man följa barnet Eli i hens tankar inför, under och efter samtalet. Eli är nervös, och förstår inte riktigt varför hen ska till socialtjänsten. Eli får veta saker som varför det är viktigt att hen pratar, och känner sig efterhand tryggare.

När Annelie skrev boken trodde hon att den skulle komma att användas främst av socialsekreterare. Sedan den kom ut har dock fler, till exempel föreningar och förskolor, visat intresse för den.

– Det är superkul att ha gjort något som många verkar ha nytta av, säger Annelie Sjöberg.


Relaterade artiklar