Digitalisering

Programmen som kan se allt du gör

21 januari 2019

Glöm stämpelklockan. Nu finns ­betydligt mer avancerad teknik för att kontrollera anställda, så kallad ”employee monitoring software”.

Utvecklingen av teknisk utrustning som kan användas för att övervaka anställda går snabbt. Numera är GPS i bilar, tjänstemobiler och digitala passerkort arbetsverktyg för många, och även om syftet i regel är att öka anställdas säkerhet eller höja effektiviteten, kan de digitala spåren i princip göra det möjligt att kontrollera personalen.

Men det finns mer avancerad utrustning än så. StaffCop, Interguard, Activ Trak och Teramind är exempel på ”employee monitoring software”, program som kan installeras utan de anställdas vetskap.

De mest kraftfulla varianterna kan inte bara mäta produktivitet i form av hur ofta tangentborden används, med mera. De kan också ställas in att ta screenshots av anställdas aktivitet var tionde minut, hur ofta de växlar mellan olika program i datorn, eller skanna igenom mejl och chattkonversationer och slå larm när något nyckelord dyker upp.

En undersökning som dataföretaget Alfresco i fjol gjorde bland IT-specialister på amerikanska och brittiska storföretag visade att 98 procent av företagen övervakade personalens digitala aktiviteter. I var tionde var de anställda inte medvetna om övervakningen.