• Lennart Lantto, 65 år, jobbar ­numera 50 procent och får omkring 60 procent av sin tidigare lön. Den lediga tid han får använder han bland annat till att åka skidor under dagtid.

Pensioner

Mer tid för motion och barnbarn

21 januari 2019

I Kiruna kommun kan anställda över 61 år jobba 50 procent, få nästan 60 procent av lönen och drygt 60 procents pensionsinsättning. Före detta kultursekreteraren Lennart Lantto är en av dem som nappat på erbjudandet och nu kan njuta av mer fritid.

Lennart Lantto, 65 år, har jobbat i 41 år i Kiruna kommun. Bland annat som kultursekreterare, kulturchef och nu som resurs inom stadsomvandlingen med fokus på kultur- och konstfrågor. Det är bland annat hans jobb att vara med i arbetet med flyttning av konstverk och inköp av nya konstverk. Under de kommande åtta åren ska kommunen i och med stadsflytten lägga runt 30 miljoner på konst eftersom de tillämpar den så kallade 1-procentsregeln, det vill säga vid ny- om och tillbyggnader satsar kommunen en procent av byggkostnaderna på konst.

– Kiruna kommun är världens roligaste arbetsplats att jobba på. Det är mycket på gång och det finns hur mycket som helst att göra. Om jag inte trivts så förbaskat bra hade jag slutat, säger han.

Lennart Lantto har sedan årsskiftet börjat jobba enligt en variant av den etablerade 80-90-100-modellen (jobba 80 procent, få 90 procents lön och 100 procent i pensionsinsättning), men där han jobbar halvtid, får nästan 60 procent av lönen och drygt 60 procents insättning till pensionen. I Kiruna finns även möjlighet att jobba 60-70-80 och 70-80-90 och 80-90-100. Möjligheten finns för anställda från 61 års ålder och gäller den som jobbat i minst tio år. Tanken är bland annat att behålla äldre arbetskraft, särskilt inom bristyrken, och att överföra kompetens mellan generationerna. Personalkontoret och respektive chef beslutar om de vill bevilja, men det formella beslutet fattas sedan av kommunstyrelsens arbetsutskott. Möjligheten har nu funnits sedan 2015 och hittills har 22 personer beviljats förmånen. De flesta som ansökt har fått sin begäran beviljad.

Lennart Lantto tycker att det är en ynnest att kunna fortsätta jobba samtidigt som han får mer tid till de sex barnen, de fem barnbarnen och sina fritidsintressen.

– Jag och min fru, som nyligen blivit pensionär, har helt andra möjligheter att göra saker som vi har längtat efter nu. Till exempel resa till solen under vintern, jag har just kommit hem från en tvåveckors resa till Kanarieöarna, och att motionera. Det är extra viktigt att röra på sig när man blir äldre, säger han.

Lennart Lantto har också andra planer. Han tänker gå igenom sitt hus och föräldrahem och döstäda. Det vill säga slänga och röja upp så att hans barn slipper göra det då den dagen kommer.

– Jag är by-pass opererad i hjärtat sedan 14 år, men mår bra. Däremot vet man aldrig hur länge man får ha hälsan. Det gäller att passa på att göra något vettigt de här sista gyllene åren. En dröm jag har är att skriva något om Kirunas historia eller något liknande.

Problemet

I Kiruna är det svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper. Värdefull kompetens riskerar också att gå förlorad när medarbetare går i pension utan att hinna lämna över.

Så gjorde vi

Kommunen införde 80-90-100 samt några varianter på samma modell. På så vis fick äldre medarbetare möjlighet och ork att jobba kvar längre.

Så blev det

Sedan 2015 har 26 personer ansökt om någon variant av 80-90-100. Av dessa har 22 ansökningar beviljats och fyra avslagits.

Fakta 80-90-100

  • Många kommuner samt Svenska kyrkan har infört 80-90-100 men även några landsting. Viktigt att tänka på för den enskilde är att den allmänna pensionen kan påverkas negativt, liksom till exempel arbetslöshetsersättning och sjukpenning.
  • Vill du också ha 80-90-100? Hör av dig till din lokala avdelning/klubb och be att de driver frågan som en intresseförhandling.

Relaterade artiklar