Jämställdhet

Inte mycket har hänt sedan #metoo

8 november 2019

Sju av tio har inte märkt någon skillnad på sina arbetsplatser före och efter #metoo, visar en färsk undersökning. ”Utan självreflektion är det långt till att bli en jämställd värld”, säger Alán Ali, ordförande för organisationen MÄN.

Det är två år sedan #metoo-upproret mot sexuella trakasserier spreds över världen. I Sverige gick kvinnor inom en mängd olika branscher samman i upprop i sociala medier.

Trots det verkar inte mycket ha hänt på svenska arbetsplatser, visar en färsk undersökning som TCO låtit Novus göra med drygt 1 000 yrkesverksamma i Sverige. Bland annat ställdes frågan om man märkt någon skillnad på arbetsplatsen före och efter #metoo.

Sju av tio svarar att de inte har märkt av någon skillnad. På frågan om #metoo har lett till en förbättrad arbetsmiljö på arbetsplatsen svarar drygt hälften nej.

Bara var tionde anser att uppmärksamheten kring #metoo har lett till förbättrad arbetsmiljö på arbetsplatsen. 

Tar det inte på allvar

TCO ställde också frågan om arbetsgivaren tagit frågan om sexuella trakasserier på större allvar de senaste två åren?

En tredjedel svarar ja på den frågan. Lika många, en tredjedel svarar att arbetsgivaren inte tar sexuella trakasserier på allvar och 24 procent önskar att arbetsgivarna skulle göra mer för att förebygga och hantera sexuella trakasserier. 

Även organisationen MÄN, som arbetar för att engagera män i jämställdhetsfrågor, följer utvecklingen efter #metoo. För andra året i rad har de undersökt om #metoo fått män att ändra sitt beteende mot kvinnor.

Fler män engagerar sig

Resultatet visar att andelen män som engagerat sig i jämställdhetsarbete ökar. Förra året uppgav 39 procent att de blivit mer engagerade. I år hade den siffran ökat till 49 procent.

Men de tillfrågade männen i undersökningen verkar ha svårare att se sin egen roll i #metoo. Varannan uppger att #metoo-uppropet inte lett till att de rannsakat sitt eget beteende mot kvinnor.

Alt-textAlán Ali, ordförande MÄN. Foto: MÄN/Tony Halldin Hultkvist– Det finns fortfarande ett stort glapp mellan hur män skattar sitt eget engagemang för jämställdhetsfrågor och hur de faktiskt har reflekterat över sin egen roll och sina egna beteenden. Utan självreflektion är det långt till att bli en jämställd värld fri från våld, säger Alán Ali, ordförande för MÄN.

Han menar att #metoo visade att sexuella trakasserier på arbetsplatserna är ett mansproblem som finns i alla branscher.

– Alla vet att det förekommer och vi behöver ett bredare sätt att jobba med frågan. Vi vet att män kan bättre och vill mer, säger han.