Arbetsmiljö

4 av 10 planerar att jobba i jul

20 december 2019

Brända mandlar, levande ljus, Kalle anka – och jobbmejl? Drygt 40 procent av svenskarna planerar att jobba från mobilen i jul, visar en undersökning.

I slutet av november presenterades mobillådan som årets julklapp av Handelns utredningsinstitut, HUI. Lådan är tänkt att fungera som förvaring för mobiler under exempelvis en middag då man vill undvika skärmtid.

Reaktionerna på julklappen blev blandade med en del höjda ögonbryn. ”1994 var själva mobiltelefonen årets julklapp, det är ironiskt att vi 25 år senare behöver en ny julklapp för att inte använda den”, skrev ledarskribenten Erik Helmerson i Dagens Nyheter.

Men frågan är hur välanvänd årets julklapp kan tänkas bli. En undersökning från magasintjänsten Readly visar att över 25 procent av svenskarna tycker att jobb från mobilen räknas som meningsfull skärmtid. Dessutom räknar 39 procent med att jobba från mobilen under julen (24-26 december).

4 av 10 använder mobilen i jul för att:

  • Läsa mejl (35 procent)
  • Skicka mejl (21 procent)
  • Uppdatera kalendern (12 procent)
  • Planera/göra research (9 procent)
  • Jobba på projekt (4 procent)
  • Reducera att göra-listor (7 procent)
  • Jobba ikapp (6 procent)

Resultatet bygger på internetenkäter med 1 017 svenskar över 18 år.

Riskerar återhämtning

Alt-textBjörn Cárdenas. Foto: Stina Loman.Björn Cárdenas, arbetsmiljöexpert på Vision, menar att det generellt sett inte är bra att använda fritiden som potentiell arbetstid. För även om du tänker att det bara tar fem minuter att läsa och svara på ett mejl, så finns en risk att arbetsrelaterade processer sätts igång i hjärnan – och att de där fem minuterna leder till en sömnlös natt.

– Det här ökar risken för att vi får för lite återhämtning, säger Björn Cárdenas men påpekar samtidigt att det inte behöver vara något dåligt att jobba på fritiden – om man valt det själv. Exempelvis om man väljer att hämta barnen tidigare och jobbar igen på kvällen.

Björn Cárdenas ser gärna att fler arbetsgivare satsar på en tydlig tillgänglighetspolicy. Den bör innehålla en mejlpolicy som beskriver vad som förväntas av medarbetaren, exempelvis att hen inte ska läsa mejl under ledighet.  

– Men det är viktigt att inte policyn blir en hyllvärmare. Den ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet där man varje år följer upp hur rutiner följs.

Vad kan man göra om det inte finns någon tillgänglighetspolicy på jobbet?

– Jag tycker att man ska ha en diskussion på arbetsplatsen om vad det finns för kultur kring tillgänglighet. Finns det en osäkerhet och ett missnöje kring tillgängligheten så är det bra om skyddsombud och arbetsgivare bestämmer vilka rutiner som ska gälla och specificerar dem i en policy.

Frankrike har lagstiftat så att anställda – som jobbar på företag med fler än 50 anställda – inte behöver vara nåbara efter arbetstid. Behövs en liknande lag i Sverige

– Sverige har valt att gå via arbetsmiljöregelverket, där föreskrifter som OSA reglerar frågor som hälsorisker utifrån arbetstidens förläggning. Tanken är att föreskrifterna ska ge samma effekt som en lag, även om inte sanktionsmöjligheterna är lika starka, säger Björn Cárdenas.