• Hydroponikodling testas i Solberga.

Digitalisering

Vad är en grön testbädd?

26 november 2018

Fem frågor till Åsa Stenmark tidigare hållbarhetsstrateg, nu kommunikationschef på bostadsbolaget Stockholmshem.

– I vårt fall är det en plats, mitt i ett bostadsområde i Solberga där ett antal små företag som har innovationer och nya lösningar kan testa dem i en verklig miljö där människor bor.

Kan du ge exempel på innovationer som testas?

– Hydroponik, en metod där man odlar grönsaker direkt i vatten, utan jord. Vi testar också lösningar att ta hand om dagvatten, samla in regnvatten, som i stället för att ledas bort kan användas till att vattna odlingar. Det kan bli stora mängder vid skyfall och genom att ta hand om vattnet kan översvämningar och fuktskador på fastigheterna undvikas. En tredje innovation i testbädden är luktfria miljörum för avfall.

Luktfria sopor, hur går det till?

– Ostädade och luktande miljörum där man sorterar sopor är ett problem för fastighetsägare. Det företag som genomför testet har en metod för biologisk luktkontroll som bryter ned fett och matrester genom att tillsätta bakteriekulturer.

Hur involverar ni hyresgästerna?

– Vi har haft en demonstration och vid det tillfället fick de anmäla sig för att delta i workshops, vara med på föreläsningar eller sätta igång egna odlingar.

Får de pröva hydroponik?

– Ja, det är ett effektivt sätt för att odla på liten yta. Det fungerar bra i en lägenhet.   

ÅSA STENMARK

Ålder: 44 
Yrke: Tidigare hållbarhetsstrateg, nu kommunikationschef på bostadsbolaget Stockholmshem.
Arbetsplats: Huvudkontoret på Hornsgatan i Stockholm.
Fritidsintressen: Att läsa och trädgård.
Favoritväxt: Rabarber. Den ger en riklig skörd och det är fint. Får man för mycket kan man ta med till jobbet och pracka på arbetskamraterna.

Fler klurar på grönt

  • Det finns flera spjutspetsprojekt inom allmännyttan för att utveckla idéer kring miljövänligare boende.
  • Ett exempel är MKB:s Greenhouse i Malmö som förutom solceller på taket och smidig sopsortering också har snålspolande vattenkranar i lägenheterna, displayer som visar förbrukning och hemma/bortaknapp som stänger av elen.
  • Ett annat är Skövdebostäders stadsdel Aspö eko-logi där värmen i avloppsvattnet återvinns och regnvatten tas tillvara i en gemensam köksträdgård.

Relaterade artiklar