• Sjuknärvaro – dåligt ­eller inte? Det är ­frågan, enligt forskare.

Hälsa

Snörvel på kontoret

26 november 2018

Sju av tio har någon gång det senaste året gått till jobbet trots att de varit sjuka. Siffran kommer från Arbetsmiljöverkets nya rapport om sjuknärvaron 2017. Det är vanligare bland kvinnor än män att gå till jobbet sjuk. Den vanligaste orsaken bland kvinnor är att de inte vill belasta kollegerna, medan män upplever att ingen annan kan göra jobbet.

– Om man ofta jobbar när man är sjuk så ökar risken för allmän ohälsa och sjukfrånvaro i framtiden. Och med feber och förkylningar är det lättare att göra misstag som kan leda till olyckor. Det är dessutom smittsamt, säger Gunnar Bergström, forskare vid Karolinska institutet och Högskolan i Gävle.

Han deltar i ett forskningsprojekt om effekterna av sjuknärvaro, finansierat av AFA Försäkring. Och han menar att det farligt att generalisera för mycket.

– Vi vill bland annat visa under vilka förhållanden som sjuknärvaro faktiskt är bra. För sjukfrånvaro är inte heller odelat positivt, och inte alltid lösningen för att bli frisk. Till exempel vid ryggont som inte har någon bakomliggande sjukdom, är det bättre att jobba om man anpassar sina arbetsuppgifter.

Psykisk ohälsa är ett annat exempel.

– Jag tror att det kan vara bättre att återgå tidigare till jobbet än att vara sjukskriven helt, men då måste arbetsplatsen ha möjlighet att ge stöttning under tiden.