Karriär

Snart dags att forska

26 november 2018

Yrkesverksamma inom socialtjänsten som är intresserade av att kombinera sitt arbete med forskning ska hålla ögonen öppna i vår. Då blir det nämligen dags att söka till den nya forskarskola för socialarbetare som drar igång hösten 2019.

Utbildningen är öppen för alla som arbetar inom socialtjänsten och har en tidigare utbildning på magisternivå. Syftet är att kunna bedriva forskning inom områden som har direkt betydelse för vardagsarbetet inom socialtjänsten.

– Därför är det viktigt att forskningen kan spridas vidare och komma hela arbetsplatsen till godo, säger Lars Plantin vid Malmö universitet och huvudansvarig för forskarskolan.

Forskarskolan ges som halvtidsstudier under fyra år. Tre intagningar, med tio deltagare vardera, är planerade med början hösten 2019. Då ska fokus ligga på ämnen med anknytning till barn och ungdomar. 2020 blir temat äldre och funktionhinder. För 2021 är inget tema spikat.

Utbildningen sker i samarbete mellan universiteten i Malmö, Lund, Göteborg samt Linnéuniversitetet och leder fram till en licentiatexamen.


Relaterade artiklar