Digitalisering

Rörigt med många kanaler

26 november 2018

Mejl, intranät, videokonferens, Skype och Slack. Blir det rörigt med alla olika digitala samarbetsverktyg på din arbetsplats? Ja, lyder svaret från 6 av 10 tjänstemän.

Mejlen är fortfarande huvudkanalen för kommunikationen på jobbet. Men på senare tid har e-posten fått konkurrens av videokonferenser, intranät och nya digitala tjänster som Skype, Slack och Microsoft Teams.

Enligt en undersökning som Telenor har gjort, som tidningen Arbetsliv skriver om, använder åtta av tio svenska tjänstemän sådana tjänster regelbundet.

Fördelen är att kommunikationen blir mer direkt, men det finns också nackdelar. Sex av tio tjänstemän upplever att det finns tekniska brister och att det är otydligt vilka tjänster man förväntas använda och att kunder och kolleger använder andra plattformar.

Fredrik Svensson, anpassningstekniker på Hjälpmedel Skåne i Malmö, känner delvis igen sig:

– Ja, det kan vara lite si och så med kvaliteten. Vi lever trots allt i 2018 och video­konferenser och även Skype borde kunna fungera bättre. Vissa kolleger är retliga och tycker att det är mycket strul, men jag försöker lära mig och anamma den nya tekniken, säger han.

Sex av tio tjänstemän i undersökningen har inte fått någon utbildning i de nya verktygen. Att det finns brister på det området är något som Fredrik Svensson kan bekräfta:

– I Region Skåne hänger utbildningsinsatserna inte med. Om jag ska leda en videokonferens måste jag få hjälp med hur systemet fungerar. Det rimliga vore väl att alla fick en grundutbildning.

Men hans arbetsgivare satsat trots allt på utbildningar, påpekar Fredrik Svensson. Under hösten gick han och hans kolleger en utbildning i e-postprogrammet Outlook.

– Det var ju i och för sig bra, men jag har ju använt det programmet i säkert 10–15 år. Man kan inte påstå att utbildningsinsatserna ligger i framkant.

Fotnot: Totalt har 1 700 tjänstemän, varav 500 chefer, deltagit i undersökningen.


Relaterade artiklar