• Den medicinska sekreteraren Karin Myrén Wengeler har blivit hotad på jobbet flera gånger. Men trots en del aggressiva patienter gillar hon sitt jobb.

Arbetsmiljö

”Ni borde skjutas alla tre”

26 november 2018

Vision larmar: hot och våld ökar i Västra Götalandsregionens receptioner. Trots det väljer arbetsgivare bort inglasade receptioner.

En man kommer in till receptionen på Alingsås lasarett. Där sitter den medicinska sekreteraren Karin Myrén Wengeler. Mannen är upprörd över att det inte finns några lediga parkeringsplatser. Han säger åt Karin Myrén Wengeler och hennes kolleger: ”Ni borde skjutas alla tre.”

– Det var väldigt obehagligt. Efteråt gjorde vi en avvikelserapportering, berättar hon.

Vid ett annat tillfälle blev en kvinna så arg över att provtagningen var stängd för dagen att hon knuffade in en stol mot receptionen.

– Vi som sitter här är väldigt utsatta. Därför känns det inte bra att det inte längre finns något glas mellan oss och besökarna, säger Karin Myrén Wengeler.

Tidigare satt receptionspersonalen bakom en lucka av glas, men numera jobbar de vid en öppen disk.

Jonas Ericsson, ordförande i Vision Västra Götalandsregionen, berättar att Karin Myrén Wengeler och hennes arbetskamrater långt ifrån är de enda som drabbats.

– Vi har på senare tid sett en ökning av hot och våld. Frågorna kring detta blir också fler bland våra skyddsombud och huvudskyddsombud. Våra medlemsgrupper är de som står i frontlinjen, både på sjukhusen, inom primärvården och folktandvården.

Ökningen har skett de senaste fyra, fem åren menar Jonas Ericsson och går också att koppla till att arbetsgivaren på många arbetsplatser väljer bort de inglasade receptionerna. En utveckling han är kritisk mot:

– Om man måste välja är det viktigare att ha det tryggt än snyggt på jobbet.

Marina Olsson, personaldirektör i Västra Götalandsregionen, kommenterar läget så här:

– Vi har nolltolerans mot hot och våld. Varje gång något händer är det inte bra. Vi kommer därför att följa upp detta för att säkra personalens trygghet. På vilket sätt det görs ser självklart olika ut.

Vanligare att kvinnor hotas

  • Två av tio kvinnor har utsatts för våld eller hot om våld vid minst ett tillfälle under det senaste året. Allra mest utsatta är kvinnor i åldersgruppen 16–29 år. I denna åldersgrupp har var fjärde varit med om att bli hotad eller slagen. Bland männen har en av tio exponerats för våld eller hot om våld på jobbet.

Källa: Arbetsmiljön 2017, Arbetsmiljöverket.


Relaterade artiklar