• Sju procent i snitt och mest till de som tjänar minst. Carina Lindvall och Karl-Erik Haglund gillar årets löneökning för Motalas ­behandlingsassistenter.

Lön och villkor

Mest till dem med lägst lön

26 november 2018

Sju procents löneökning i genomsnitt och dessutom 500 kronor till var och en. Så ser resultatet av årets lönerevision ut för Motalas behandlingsassistenter.

– Ett välkommet påslag. Hög tid att det kom nu. Jag och mina kolleger är överens om att vi släpat efter lönemässigt om man ser till våra arbetsuppgifter, säger Carina Lindvall som ger stöd åt personer med psykisk ohälsa på det som heter Vuxencentrum.

Spridningen i gruppen ligger mellan 4,68 och 7,69 procent.

– De med de lägsta lönerna har fått de högsta procentuella påslagen, säger Visions avdelningsordförande Karl-Erik Haglund.

Han förklarar satsningen med att socialsekreterarna löneprioriterats under flera år. Något som gjort det svårt att rekrytera personal till socialtjänstens behandlingsarbete.

Med årets lönelyft har gapet mellan grupperna minskat.

– Men inte täppts igen, säger Karl-Erik Haglund.


Relaterade artiklar