• Biståndshandläggarna Dana Fomitescu, Ulrica Nilsson Dahl och Berit Göransson i Åstorp måste jobba röda dagar i jul. Janina Nyfors (t h) slipper.

  • Ulrica Nilsson Dahl är tveksam till om hon kollegan Berit Göransson får så mycket att göra under juldagarna.

Arbetstid

Måste jobba under julen

26 november 2018

Nya regler gör att biståndshandläggare måste jobba röda dagar i jul. Vissa ser det som ett tillfälle att tjäna extra. Andra tycker att det är en riktig nitlott.

Ulrica Nilsson Dahl, biståndshandläggare i Åstorp, ska jobba annandag jul. En dag som kontoret brukar vara stängt.

– Det är inte så kul att jobba då, vi jobbar ju normalt inte på helger.

Totalt är tre av de fyra biståndshandläggarna i Åstorp beordrade att jobba var sin röd dag över jul och nyår – 23, 26 och 30 december. Dessutom ska personal från hälsovårdsenheten och primärvården arbeta då.

Bakgrunden är de nya regler som trädde i kraft vid årets början. De innebär att kommunernas omsorgsverksamhet ska ha beredskap att ta emot personer som skrivs ut från sjukvården även under långhelger.

På grund av övergångsregler blev det aldrig aktuellt med helgarbete i Åstorp under påsken. Det är först till jul som det blir skarpt läge.

Ulrica Nilsson Dahl är osäker på om det är nödvändigt att hon ska vara på jobbet en helgdag. Hennes erfarenhet är att sjukvården försöker skriva ut så många patienter som möjligt före jul så att de får fira helgerna hemma.

– Generellt är precis före jul den tid på året då biståndshandläggarna har som mest att göra. Men nu är detta nytt. Det kan finnas ett behov, men jag är tveksam, säger hon.

I Eskilstuna innebär helgtjänstgöringen att två biståndshandläggare ska jobba på röda dagar, en tredje ska vara beredd att hoppa in vid sjukdom. Men till skillnad mot Åstorp är ingen där beordrad att jobba, eftersom det bland de 45 medarbetarna inte varit svårt att hitta frivilliga, enligt biståndshandläggaren MariLouise Pettersson.

I Eskilstuna och Åstorp får de som helgjobbar övertidsersättning. Något som såväl MariLouise Pettersson som Lena Karolidou, från Visions avdelningsstyrelse i Åstorp, är nöjda med.

– Det är en fördel för medlemmarna att kunna gå in på övertid. Men risken är att arbetsgivaren inte går med på det i längden, säger Lena Karolidou.

Så är det i Jönköping. Även där är det övertidsersättning som gäller för de som tar de helgpassen.

– Definitivt det bästa i dagsläget, att våra medlemmar får ordentligt betalt för att de ställer upp på helger, säger Visions förhandlare Johan Söderman.

Men arbetsgivaren vill på sikt slippa dyra övertidstimmar och i stället kompensera med ledighet. En idé är att åtta timmars arbete ska ge tio timmars ledigt. Johan Söderman är tveksam:

– Det kan bli svårt för handläggarna att ta ut ledigheten eftersom de redan har en pressad arbetssituation.

Men så länge inga överenskommelser finns kring biståndsbedömarnas helgarbete är det övertidsersättning som gäller. Samtidigt är det tveksamt om det är övertid det handlar om eftersom det är känt långt i förväg att vissa röda dagar måste bemannas.

– Och planerad övertid är inte okej, säger Visions ombudsman Ameli Andersson.

Mer naturligt, tycker hon, vore därför schemalagt helgarbete och ersättning för obekväm arbetstid. Men då måste också arbetstiden, enligt avtal, sänkas från 40 timmar till 38 timmar och 15 minuter per vecka.

Samtidigt understryker hon att det är parterna lokalt som måste komma överens om hur helgarbetet ska lösas.

– På det sätt som är det bästa för våra medlemmar. Det kan mycket väl vara olika lösningar i Eskilstuna, med många frivilliga som kan jobba helg, jämfört med Åstorp med få anställda.

– Och om det bara handlar om enstaka tillfällen, som årets julhelg med många röda dagar på vardagar, så har jag svårt att säga att lösningen med övertidsersättning är fel, säger Ameli Andersson.


Relaterade artiklar