• För utvecklingsledaren Karin Brage betyder de extra lediga dagarna att hon kan resa mer och till exempel besöka ett av sina barn som studerar i en annan stad.

Fackligt

Fler lediga dagar ger tid för resor

26 november 2018

Tack vare träget fackligt arbete har nu Visions medlemmar i Region Örebro län fått fem eller sex dagar längre semester. En av dem som gläds åt de extra lediga dagarna är utvecklingsledaren Karin Brage.

De fackligt aktiva i Vision har kämpat länge för att få arbetsgivaren i Region Örebro län att gå med på att införa semesterdagsväxling, det vill säga att man byter semesterdagstillägget (en summa pengar som betalas ut i samband med semestern) mot fler lediga dagar. Kampen började redan för sex år sedan och drevs främst av den numera avlidna avdelningsordföranden Pia Browall, berättar vice avdelningsordförande för Vision i regionen Malin Eriksson-Söderlund.

– Vårt argument var att om regionen vill fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare måste man erbjuda semesterdagsväxling, särskilt nu när så många kommuner och även några regioner infört det, säger hon.

Efter en del påstötningar kom så beslutet om att införa semesterdagsväxling under hösten 2017. Det innebär att fackligt anslutna har möjlighet att ansöka om semesterdagsväxling från och med den 1 januari 2018. Personer över 40 år kan ansöka om sex extra lediga dagar och personer under 40 år om fem extra lediga dagar. Detta förutsatt att man inte har några sparande semesterdagar. Möjligheten gällde till en början enbart medlemmar i Vision och SSR som drivit på för att få avtalet. Senare har även andra fackförbund följt efter.

En av de som utnyttjat förmånen och som även blev ny medlem i Vision när beslutet fattades är utvecklingsledaren Karin Brage.

– Tidigare jobbade jag i Kumla kommun som hade semesterdagsväxling och från den tiden hade jag vant mig vid att ha de extra lediga dagarna. Så när den här chansen dök upp kände jag att jag ville ta den, säger hon.

De extra lediga dagarna tar hon gärna ut i samband med tonårsbarnens skollov eller för att kunna åka iväg på någon resa. Men ibland har hon bara varit hemma och tagit det lugnt efter en intensiv period på jobbet.

– Jag reser mycket i jobbet och det blir ofta långa dagar. Då kan det kännas skönt att bara vila ut och återhämta sig med hjälp av en av de extra lediga dagarna, säger hon.

Under året som gått har Vision i Region Örebro län kunnat konstatera att de flesta medlemmar som ansökt om att få ta ut sina extra lediga dagar också har fått ledigheten beviljad.

– De arbetsgivare som har nekat ledighet har haft särskilda skäl att göra det, säger Malin Eriksson-Söderlund.

Avtalet om semesterdagsväxling har lett till att Vision rekryterat 90 nya medlemmar. Många av de som gått med är under 40 år och har enligt det centrala avtalet för kommun- och regionanställda 25 semesterdagar.

– Det är bra, med fler semesterdagar får man chansen att återhämta sig. Då orkar man mer på arbetet och det behövs i dag när jobbet är så pass stressigt, säger Malin Eriksson-Söderlund.

Problemet
Det var svårt att få ihop livspusslet och att få ­tillräckligt med återhämtning med enbart 25–32 semesterdagar.

Så gjorde vi
Vision drev på för att få införa semesterdagsväxling. Det vill säga möjligheten att byta semesterdagstillägget med fem eller sex extra lediga dagar.

Så blev det
Medlemmarna fick mer möjlighet till återhämtning. Nästan alla har fått ta ut de extra lediga dagarna. Vision har fått 90 nya medlemmar.

Semesterdagstillägget

  • Enligt det centrala avtalet för kommuner och regioner har anställda under 40 år 25 semesterdagar, över 40 år 31 dagar och över 50 år 32 dagar. Semesterdagstillägget är 0,605 procent av lönen per semesterdag.
  • Den som tjänar 25 000 kronor och har 25 semesterdagar får 3 781 kronor i semesterdagstillägg. Bytet påverkar pension och sjukpenning marginellt.
  • Vill du också ha extra lediga dagar? Kontakta din lokala ordförande och föreslå att ni driver frågan som en intresseförhandling.

Relaterade artiklar