• ”Jag är jätteglad att jag fått chansen att gå den här utbildningen”, säger administratören Camilla Krook (t v) som arbetar på en förskola i Biskopsgården.

Utbildning

Utbildning på gång i Göteborg

31 oktober 2018

Göteborgs stad satsar på att vidareutbilda administratörer som jobbar med chefsstöd. Just nu går ett 40-tal anställda en pilotutbildning.

– Jag har jobbat här i ett år och det är jättebra att träffa kolleger och få komptensutveckling, säger Suzanne Bujdosa, administratör på förskolekontoret i Frölunda. 

När Göteborgs stad gjorde en kartläggning av chefernas situation på löneadministrationen visade det sig att det administrativa stödet höll en mycket ojämn kvalitet. Kommunen beslutade då att starta en internutbildning för att höja kompetensen hos alla administratörer som jobbar med chefsstöd.

Just nu pågår en pilotutbildning där ett 40-tal utvalda administratörer inom förskola och äldreomsorg deltar. Schemat för de elva halvdagarna under hösten innehåller ämnen som kommunallagen, socialtjänstlagen, Powerpoint, Excel, kundbemötande, löneprocess och kollektivavtal, normkritiskt förhållningssätt samt arbetsmiljökunskap.

Enligt Caroline Birkedal, projektledare för utbildningen, är det tänkt att programmet ska dra igång på riktigt i februari nästa år.

– Den riktar sig främst till dem som har chefsstödjande roller och kommer att kosta en slant. Men alla som vill är välkomna om chefen tycker att utbildningen är relevant.

Caroline Birkedal säger att det finns ett stort intresse.

– Förskoleförvaltningen har redan sagt att de vill att alla deras administratörer ska gå.     


Relaterade artiklar