Digitalisering

Säg hej till RPA - din nya kollega

31 oktober 2018

E-tjänster är vardagsmat. Nu gör nästa steg i automatiseringen sitt intåg i den kommunala administrationen. RPA, den digitala medarbetaren, ska ta över rutinjobb.

Robotic process automation, RPA, går ut på att programmera en dator till att härma en rutinartad arbetsuppgift som normalt görs av människor. Den här så kallade handläggarroboten kan alltså till exempel programmeras att logga ut och in i system, klicka i rutor, göra beräkningar och kontroller och mejla iväg ett resultat.

– En digital medarbetare som gör jobbet istället för att du gör det, säger Lennart Ryler, chef för ekonomi- och löneservice i Västra Götalandsregionen.

Där pågår i år ett pilotprojekt med fyra olika processer: RPA sammanställer rapporter över leverantörsfakturor, går igenom och skickar påminnelsefakturor, jämför kassarapporter med inbetalningar och beräknar årsinkomster.

Fördelen jämfört med annan automation är att RPA kan jobba med och hämta uppgifter i flera olika system.

– Det är ett sätt att komma runt problemet att olika system inte interagerar med varandra, säger Lennart Ryler, och konstaterar att personalens uppgift nu har blivit att, i stället för att göra jobbet, övervaka robotens arbete.

Även i Region Skåne testas RPA på administrativa arbetsuppgifter. Och i Trelleborg används tekniken inom ekonomiskt bistånd.    


Relaterade artiklar