Fackligt

Så backar Vision upp dig

31 oktober 2018

Vill du bli förtroendevald men känner att du saknar kunskap och stöd? Lugn, det finns ett stort utbud av medlemsutbildningar och annat stöd.

Vision erbjuder flera grundläggande utbildningar för den som vill bli förtroendevald:

  • Schyst arbetsmiljö. Vad är det för frågor facket jobbar med? Webbaserad utbildning som tar två timmar och 50 minuter.
  • Vision-ombud-utbildning – webbaserad utbildning som alla medlemmar kan komma åt.
  • Mångfaldsutbildningen – En arbetsplats för alla. Kortare webbaserad utbildning som kommer att byggas på med en tre dagars lärarledd utbildning.
  • Arbetsrätten grund- och fortsättning. Introduktionsutbildning för dig som är ny som ordförande.

Är man intresserad av en speciell fråga så finns till exempel skyddsombudsutbildningen eller löneprocessutbildningen.

Men får jag ledigt från jobbet för att gå en facklig utbildning?

Fackliga utbildningar är prioriterade och alla arbetstagare har rätt till studieledighet, enligt studieledighetslagen för att genomföra utbildning. Vision ersätter inte normalt lönebortfall vid ledighet enligt studieledighetslagen.

Om du är förtroendevald, då gäller förtroendemannalagen. Enligt paragraf 6 så har du rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget. Däremot har du inte rätt till ledighet med lön, men Vision kan ersätta den förlorade inkomsten

Men om du är förtroendevald och behöver utbilda dig för ett fackligt uppdrag som rör din egen arbetsgivare, då gäller paragraf 7 i förtroendemannalagen som ger dig rätt till betald ledighet. Samma regler gäller för e-utbildningar.

Vill du veta mer, mejla utbildning @vision.se, eller ring Vision Direkt 0771-44 00 00.

Vision har också tagit fram en app som ska vara ett stöd för förtroendevalda. Cathrine Wennersten, digitalt ansvarig på Vision berättar hur den fungerar.

– Den ska fungera som ett stöd till förtroendevalda i deras uppdrag. Appen ska göra enkelt att komma i kontakt med till exempel rådgivning via Vision Direkt.

– Här finns också lönestatistik uppdelat på yrke och du kan enkelt använda appen när du värvar nya medlemmar. Appen ska också underlätta för förtroendevalda att hitta varandra. Här finns en vy över alla förtroendevalda i min avdelning eller klubb.

Måste man vara förtroendevald för att få tillgång till appen?

– Ja, men det kommer en motsvarande app för medlemmar i början av nästa år. Vi håller också på att utveckla en chefsapp.