Utbildning

Rekordmånga utbildas

31 oktober 2018

Under förra året lämnade 711 nybakade tandsköterskor skolbänken. Det är den högsta siffran på många år enligt Myndigheten för yrkeshögskolan.

För fem år sedan lämnade drygt 170 nyutexaminerade tandsköterskor någon av tandsköterskeutbildningarna runt om i landet. Sedan dess har antalet som utbildas ökat varje år för att under 2017 hamna på rekordhöga 711 nyutexaminerade. Att Myndigheten för yrkeshögskolan valt att utbilda så många beror på att ett stort antal tandsköterskor förväntas lämna arbetslivet och gå i pension under de närmaste åren.

– Runt trettio procent av tandsköterskorna kommer att gå i pension 2017–2026 och de behöver ersättas. Men även andra faktorer som att befolkningen ökar påverkar antalet som behöver utbildas, enligt Lisa Östbring omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Redan nu har myndigheten beviljat utbildningsplatser fram till 2024 som kommer att täcka upp för ­pensionsavgångarna och lite till. Det inne bär att Myndigheten för yrkeshögskolan kommer att vara mer restriktiv med att ­bevilja platser på tandsköterskeutbildningarna framöver.

– Vi har nått en kulmen av beviljanden nu. Det innebär att något färre ansökningar om att få bedriva utbildning till tandsköterska kommer att beviljas de kommande åren. Detta för att undvika att allt för många tandsköterskor examineras samtidigt och söker jobb samtidigt.  Vi vill inte utbilda till arbetslöshet, säger Lisa ­Östbring.


Relaterade artiklar