• Mariela Ferré Hofman, huvudskyddsombud på Skånes universitetssjukhus.

Fackligt

Mariela ger sjukskrivna en hjälpande hand

31 oktober 2018

För tre år sedan dök en ledsen och trött människa upp i korridoren utanför Mariela Ferré Hofmans arbetsrum. Kvinnan hade varit deltidssjukskriven i flera år, den sjukpenninggrundande inkomsten var låg och Försäkringskassan övervägde utförsäkring.

Läget var nattsvart, men inte helt enkelt för Mariela Ferré Hofman heller. Det nya huvudskyddsombudet på Skånes universitetssjukhus hade fått ett av sina första rehabiliteringsärenden på sitt bord.

– Det var puh liksom. Jag hade ingen direkt plan och allting kändes krångligt.

Men bit för bit satte hon sig in i rehabiliteringskedjan. Läste på, pratade med kvinnan, arbetsgivaren, försäkringskassan och företrädare för Vision. Snart fick kollegerna nys om att deras nya huvudskyddsombud var en fena på att reda ut snåriga rehabärenden.

– Rätt stöd från mig och mina kolleger i Vision kan göra stor skillnad i ett väldigt svårt läge i livet.

Numera är det vardagsmat för Mariela Ferré Hofman att på egen hand företräda medlemmar på känsliga möten med höga chefer och diskutera allt från enskilda rehabiliteringsinsatser till omfattande omorganisationer. Nervös känner hon sig aldrig, inte ensam heller för den delen:

– Nej, går jag in i en förhandling om de medicinska sekreterarnas arbetsvillkor, vet jag att jag har tusen medlemmar i ryggen. Deras samlade erfarenhet kan man inte snacka bort så lätt.

Så hur gick det för den ledsna och trötta kvinnan som dök upp i korridoren? I dag jobbar hon mer än innan hon blev sjuk.

– Hon har berättat för mig att hon mår bättre än på länge.

MARIELA FERRÉ HOFMAN, 42 ÅR

Uppdrag: Huvudskyddsombud på Skånes universitetssjukhus.
Yrke: Medicinsk sekreterare.
Arbetsplats: Onkologen.


Relaterade artiklar